Εκτύπωση
Ερωτήσεις Απαντήσεις
Που βρίσκεται το Αθλητικό Κέντρο; Στα καινούργια κτίρια της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.
Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα γήπεδα του Πανεπιστημίου; Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Φοιτητές/τρίες, Διοικητικό και Ακαδημαϊκό Προσωπικό).
Ποιά είναι η διαδικασία που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσω τα γήπεδα; Κάνοντας κράτηση στο Αθλητικό Κέντρο τουλάχιστον δύο (2) μέρες προηγουμένως.
Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν στα εσωτερικά πρωταθλήματα; Ολόκληρη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα (Φοιτητές/τρίες, Διοικητικό και Ακαδημαϊκό Προσωπικό).
Πως μπορώ να ενταχθώ στις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου; Λαμβάνοντας μέρος στα δοκιμαστικά που γίνονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τους προπονητές των διαφόρων αθλημάτων.