Πρόεδρος Συμβουλίου Αθλητισμού
 
Γεώργιος Κυριαζής
 
Μέλη
 
 
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
 
Νίκη Τσαγγαρίδου
 
Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
 
Κλέα Παπαέλληνα
 
Υπεύθυνος Αθλητικού Κέντρου:
 
Μιχάλης Κρασιάς
 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών:
 
Γεώργιος Λαμπριανού
 
Εκπρόσωπος Εργαζομένων Αθλητικού Κέντρου:
 
Μαρίνος Πελαγίας
 
Εκπρόσωπος Φ.Ε.Π.Α.Ν.:
 
Μιχάλης Κανέλλης
 
Εκπρόσωπος Φ.Ε.Π.Α.Ν.:
 
Αλέκος Λαζάρου
 
Εξέχουσα Προσωπικότητα Αθλητισμού:
 
Αντώνης Γεωργαλλίδης