Εκτύπωση

Προς Αθλητές και Αθλούμενους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Η επιτυχία στον αθλητισμό προϋποθέτει εκπαίδευση, ψυχική και πνευματική, προϋποθέτει γνώση των κανόνων και όλων των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που συμμετέχουν ή συμβάλλουν στην επιτυχία μιας προσπάθειας.
 
Χρειάζεται ακόμα οξυδέρκεια, αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης, εκτίμηση της συγκεκριμένης φάσης σε χρόνο που τρέχει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αθλητές υψηλών επιδόσεων διακρίνονται πολλές φορές για τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης.
 
Ο Αθλητισμός διδάσκει στον αθλητή εμπεριστατωμένα, αρετές δυσπρόσιτες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, αρετές που βρίσκουν εφαρμογή και πέρα από τον αθλητισμό. Ο Αθλητισμός όχι μόνο δεν συγκρούεται με την υπόλοιπη εκπαίδευση, αλλά την υποστηρίζει και την συμπληρώνει. Ο Αθλητισμός και η εκπαίδευση πάνε χέρι - χέρι όταν και τα δυο έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Όταν διαπιστώνεται σύγκρουση τους, σημαίνει ότι κάποιος έχει θέσει λάθος τις προτεραιότητες του. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η άποψη ότι ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης. Με τα χρόνια η άποψη αυτή έφυγε από την Ελλάδα, γύρισε τον κόσμο και καθιερώθηκε ως θέση σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ξένων χωρών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φρόντισε για την επαναφορά της, δημιουργώντας ένα Αθλητικό Κέντρο υψηλού επιπέδου που έχει την δυνατότητα να επιτύχει:
 
α) Την καλλιέργεια, ανάμεσα στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, ισχυρής επιθυμίας γύμνασης και άθλησης.
β) Την υλοποίηση του Αθλητικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου που περιλαμβάνει:
γ) Την οργάνωση τοπικών και διεθνών Πρωταθλημάτων και τουρνουά Πανεπιστημιακού και υψηλού επιπέδου αθλητισμού.
δ) Προπονητικό Κέντρο για προετοιμασία ομαδικών και ατομικών αθλημάτων.
ε) Την δυνατότητα φιλοξενίας και οργάνωσης τοπικών και διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκθέσεων αθλητικού χαρακτήρα.
στ) Την προσέλευση ξένων Αθλητικών Αποστολών
ζ) Ανάπτυξη προγράμματος Αθλητισμού για όλους που να εξυπηρετεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την περιοχή.
Το Αθλητικό κέντρο μέσα από το Αθλητικό Πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει, δίνει την δυνατότητα σε ολόκληρη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα (Φοιτητές/ τριες και Προσωπικό) να ασχοληθεί με τον Αθλητισμό. Στο Πρόγραμμα εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός αθλημάτων και μπορούν να λαμβάνουν μέρος άτομα με διαφορετικές ανάγκες αλλά και δυνατότητες.
 
Το προσωπικό του Αθλητικού Κέντρου θα είναι πάντοτε στην διάθεση σας και πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.
 
    Δρ. Μιχάλης Κρασιάς
 
Υπεύθυνος Αθλητικού Κέντρου.