Αθλητικό Κέντρο - Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας
 

1

Δικαίωμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν οι φοιτητές/τριες, το Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και άλλοι φορείς ή αθλούμενοι με επίδειξη ταυτότητας που να υποδηλώνει την ιδιότητα τους.

2

Προτεραιότητα έχουν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα αθλητικά προγράμματα του Αθλητικού Κέντρου, ακολούθως οι φοιτητές/τρίες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου και τέλος οι εξωτερικοί χρήστες.

3

Για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα λειτουργεί ο θεσμός της αθλητικής κάρτας. Το κόστος της αθλητικής κάρτας και τα δικαιώματα που παρέχονται στους κατόχους της καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού.

4

Το κόστος της Αθλητικής Κάρτας και τα δικαιώματα χρήσης των κατόχων της παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.

Το δικαίωμα χρήσης των Αθλητικών εγκαταστάσεων από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που δεν κατέχουν Αθλητική Κάρτα και το κόστος χρήσης παρουσιάζονται στο παράρτημα Β.

Η χρήση της αγωνιστικής αίθουσας, της αίθουσας άρσης βαρών, της αίθουσας σκουός, της αίθουσας αεροβικής γυμναστικής και της αίθουσας πολεμικών τεχνών καθορίζεται στο Παράρτημα Γ.

5

Για κρατήσεις αθλητικών χώρων οι ενδιαφερόμενοι αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Αθλητικού Κέντρου τηλ., 22894182. Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μόνο για περίοδο μίας εβδομάδας. Επίσης τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό σύστημα κρατήσεων.

6

Για να θεωρηθεί έγκυρη η κράτηση πρέπει να καταβληθεί το αντίτιμο προκαταβολικά.

7

Για τη χρήση των γηπέδων απαιτείται εξασφάλιση έντυπου κράτησης από το Γραφείο Εξυπηρέτησης. Το έντυπο θα παραδίδεται, υπογεγραμμένο από το Γραφείο Εξυπηρέτησης, από τον χρήστη στον φροντιστή των γηπέδων.

8

Οι ώρες λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου είναι καθημερινά από τις 07:30 μέχρι τις 22:00 και το Σαββατο από τις 08:30 μέχρι τις 14:30.

9

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες μπορεί να γίνει μόνο με εξασφάλιση ειδικής γραπτής άδειας από το Αθλητικό Κέντρο.

10

Το πρόγραμμα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να τροποποιηθεί λόγω πρωταθλημάτων ή άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων.

11

Οι αθλούμενοι οφείλουν :
      α) Να φέρουν αθλητική περιβολή και καθαρά αθλητικά υποδήματα.
      β) Να διατηρούν το χώρο καθαρό και να συμπεριφέρονται κόσμια.
      γ) Να είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα.

12

Απαγορεύεται το κάπνισμα και η είσοδος με τρόφιμα ή ποτά μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

13 Για Λειτουργικά θέματα που αφορούν τους Αθλητικούς χώρους υπεύθυνη είναι η διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου.
14 Οι αρχές του Αθλητικού Κέντρου διατηρούν το δικαίωμα να εκδιώξουν οποιονδήποτε από τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας.
15 Εξωτερικοί φορείς που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις μπορούν να πληρώουν με έκδοση τιμολογίου ανά μήνα.
16 Σχετικά με τη μίσθωση των εγκαταστάσεων που δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισμούς, σε ειδικές περιπτώσεις προσωρινού χαρακτήρα το Συμβούλιο Αθλητισμού μπορεί να καθορίζει τις χρεώσεις.