Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών προκηρύσσει θέσεις για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα δύο φορές τον χρόνο για εισαγωγή στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.

Θα βρείτε τις ανακοινώσεις των προκηρύξεων στους πιο κάτω συνδέσμους:
 
 
ή
 
Στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών