Εκτύπωση

postgraduate

 

 

Επιλέξτε από τα 5 παρακάτω προγράμματα σπουδών:         

Επιλέξτε από 14 διαφορετικά εργαστήρια
Τρέχον Διαθέσιμες Θέσεις για όλα τα προγράμματα
Διαδικασία αιτήσεων
Υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δίδακτρα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης (Δάνεια ΕIF)
Υποτροφίες
Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επικοινωνία με το Τμήμα και Πληροφορίες
Η ζωή στη Λευκωσία
Ενημερωτικό φυλλάδιο

Lanius nubicus round sm