Συνήθεις Ερωτήσεις για τα προγράμματα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών
 
  • Ερωτήσεις που αφορούν την εισδοχή στο προπτυχιακό πρόγραμμα.
 
1) Ποια είναι η διάρκεια σπουδών για το προπτυχιακό πρόγραμμα;
Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Για την αποφοίτηση απαιτούνται κανονικά οκτώ εξάμηνα αλλά, σε ειδικές περιπτώσεις, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι τα δώδεκα εξάμηνα.
 
2) Είναι διαθέσιμα απογευματινά μαθήματα;
Τα προπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται γενικά 8:00 π.μ. - 17:00 μ.μ..
 
3) Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
 
  • Ερωτήσεις που αφορούν την εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 
1) Ποια μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται;
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στους ακόλουθους τίτλους σπουδών:
 
Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη ΒιοΪατρική
Μάστερ στις Βιοïατρικές Επιστήμες
Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και Οικολογία
Διδακτορικό στις Βιοïατρικές Επιστήμες
Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και Οικολογία
 
2) Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών;
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι κατέχουν πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 6,5/10
 
3) Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
 
4) είναι διαθέσιμα απογευματινά μαθήματα;
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται συνήθως το βράδυ.
 
5) Ποια είναι η διάρκεια του μεταπτυχιακού μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ;
Η ελάχιστη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ είναι 3 εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 8 εξάμηνα.
 
6) Ποια είναι η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος διδακτορικού επιπέδου;
Η ελάχιστη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι 6 εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 16 εξάμηνα.
 
7) Είναι η συμμετοχή στις διαλέξεις υποχρεωτική;
Ναι, η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.