Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, την άμεση εξυπηρέτηση του Ακαδημαϊκού και άλλου Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και του κοινού, παρακαλώ όπως απευθύνεστε στο αρμόδιο Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος.

Λειτουργοί Πανεπιστημίου
Δώρα Χ. Στυλιανού PhD

Βοηθός Μηχανογράφησης
Μιχάλης Γεωργίου

Γραμματειακό Προσωπικό
Αθηνά Σοφοκλέους
Άννα Χρίστου

Τεχνικός (Παρασκευαστής Εργαστηρίων)
Ηλιάνα Χατζηαντώνη

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Μαρία-Σοφία Χαραλάμπους