Εκτύπωση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ και διδακτορικού (Ph.D.). Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα προσφέρει τα πιο κάτω προγράμματα:

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.ucy.ac.cy/mschrm/el

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα MBA προσφέρεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του προγράμματος MBA (www.mba.ucy.ac.cy).