Εκτύπωση

 

 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ένθερμος υποστηρικτής του προγράμματος ERASMUS για την κινητικότητα και την συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οφέλη και ευκαιρίες στους φοιτητές, όπως:
 
  • Γνωριμία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας ξένης χώρας.
  • Συναναστροφή με ντόπιους στη χώρα υποδοχής και δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών.
  • Δημιουργία νέων γνωριμιών με φοιτητές όχι μόνο της χώρας υποδοχής, αλλά και άλλων χωρών.
  • Δημιουργία νέων γνωριμιών με φοιτητές όχι μόνο της χώρας υποδοχής, αλλά και άλλων χωρών.
  • Γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλου πανεπιστήμιου ή χώρας.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων που δεν προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Δημιουργία κινήτρων για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Εμβάθυνση και διεύρυνση επιστημονικών ενδιαφερόντων.
  • Ανάπτυξη της προσωπικότητας - εμπειρία του να ζεις μόνος.
  • Δημιουργία καινούριων προοπτικών (επαγγελματικών, εκπαιδευτικών).
 
Το Τμήμα μας προσπαθεί συνεχώς να διευρύνει τον αριθμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία διατηρεί συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών. Στο παρόν στάδιο διατηρούμε συμφωνίες με 26 Πανεπιστήμια από 11 διαφορετικές χώρες. Για τον πλήρη κατάλογο των Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργαζόμαστε πατήστε εδώ.
 
Ο ακαδημαϊκός συντονιστής για το πρόγραμμα Erasmus στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ο Δρ. Μάριος Θεοδοσίου. Ο Δρ. Θεοδοσίου παρέχει συμβουλές στους φοιτητές αναφορικά με τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο οποίο προτίθενται να φοιτήσουν, καθώς και για όλα τα ακαδημαϊκής φύσεως θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Erasmus.
 
Τα διοικητικά θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Erasmus, όπως η υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των φοιτητών και η χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus, αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και ειδικότερα του Γραφείου Υποστήριξης Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus αλλά και για τα έντυπα υποβολής αιτήσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της πιο πάνω υπηρεσίας στις πιο κάτω διευθύνσεις: