Εκτύπωση

 


Εισαγωγή


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔΔ) προσφέρει δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών στην Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που ακολουθούν σπουδές σε τεχνικές ή θετικές επιστήμες (Πολυτεχνικούς κλάδους, Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά/Στατιστική), είναι όμως ανοικτό σε φοιτητές όλων των τμημάτων.


Το δευτερεύον πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τεχνολογικές εξελίξεις, με γνώσεις επιχειρηματικής/εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών, και να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις που να τους επιτρέπουν να δραστηριοποιηθούν παραγωγικά στον επιχειρηματικό στίβο (π.χ., δημιουργία νέων επιχειρήσεων) σε διάφορους τομείς της οικονομίας.


Δομή του Προγράμματος

Τα απαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικά και επιλογής. Οι φοιτητές θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστο 60 Π.Μ. (10 μαθήματα). Πέντε (5) από αυτά είναι υποχρεωτικά.

 

Πίνακας 1: Απαιτήσεις για δευτερεύον πτυχίο στην Επιχειρηματικότητα

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδικος Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης  6

ΔΕΔ435

Στρατηγική Διοίκηση

7
ΔΕΔ444 Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις 6

ΔΕΔ468 ή

ΔΕΔ434-ΑΣ

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή

Επιχειρηματικότητα

7

6

ΔΕΔ469 Δημιουργικότητα και Σχεδιαστική Λογική στους Οργανισμούς 6

 

Τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα θα πρέπει να επιλεγούν από τους ακόλουθους καταλόγους περιορισμένων επιλογών σε σχετικά επιστημονικά πεδία. Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τρόπο που να παρέχει σε υποψήφιους τη μέγιστη ευελιξία καταρτισμού των επιλογών τους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στους οποίους στοχεύουν να εμπλακούν.

 

Πίνακας 2: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση του Μάρκετινγκ

Τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ251 Αρχές Μάρκετινγκ

6

ΔΕΔ351 Έρευνα Μάρκετινγκ 7
ΔΕΔ352 Συμπεριφορά Καταναλωτή  7
ΔΕΔ353 Διοίκηση Πωλήσεων 6
ΔΕΔ354 Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ452 Διεθνές Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ453 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ456 Ψηφιακό Μάρκετινγκ 6

 

Πίνακας 3: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση της Διοίκησης (Μάνατζμεντ)


Τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ332 Επιχειρηματική Ηθική 6
ΔΕΔ334 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
ΔΕΔ335 Διαπολιτισμική Διοίκηση 6
ΔΕΔ337 Εργασιακές Σχέσεις 6
ΔΕΔ432 Διαχείριση Καινοτομιών 6
ΔΕΔ436 Ηγεσία 7
ΔΕΔ437 Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ463 Διαπραγμάτευση και Χειρισμός Συγκρούσεων 6
ΔΕΔ464 Ενέργεια - Στρατηγική και Διαχείριση 6
ΔΕΔ465 Επιχειρήσεις και Κλιματική Αλλαγή 6

 

Πίνακας 4: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση της Επιχειρησιακής Διοίκησης


Τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ341 Επιχειρησιακή Διοίκηση 7
ΔΕΔ342 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6
ΔΕΔ343 Εφαρμογές Μοντέλων Βελτιστοποίησης 7
ΔΕΔ345 Διοίκηση και Βελτίωση Ποιότητας 6
ΔΕΔ346 Ποσοτικές Μεθόδοι στη Διοίκηση ΙΙ 6
ΔΕΔ347 Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση 6
ΔΕΔ349 Διοίκηση Απόδοσης 6
ΔΕΔ433 Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6
ΔΕΔ445 Διοίκηση Υπηρεσιών 6
ΔΕΔ448 Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργων 6

 

Πίνακας 5: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση στη Λογιστική ή Χρηματοοικονική


Ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΛΟΧ111 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 7
ΛΟΧ222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7
ΛΟΧ321 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 6
ΛΟΧ323 Σύγχρονες Μέθοδοι Προυπολογισμού Κεφαλαίου 6

 

 

Εισδοχή Φοιτητών στο πρόγραμμα: