Ανακοίνωση Τύπου σε μορφή word
 
Δείτε εδώ τον Οδηγό ετοιμασίας δελτίου τύπου
Χάρτινη τσάντα
bag         

 

Αναπαραγωγή:
Για τα αρχεία τα οποία χρειάζεστε για την παραγγελία και παραγωγή χάρτινης τσάντας παρακαλώ πατήστε εδώ για τα ελληνικά και εδώ για τα αγγλικά.

Μεγέθη:
260 x 360 x 120 χιλ
170 x 255 x 70 χιλ
130 x 175 x 50 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 Μ, PMS 130 Μ, PMS 384 Μ
Ματ πλαστικοποίηση στην εξωτερική όψη μόνο

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 250gsm

  •  Γραφείο Αποφοίτων
Alumni Greek Colour Logo Alumni English Colour Logo
 
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg
 
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg
 
  • Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 
Com PubRelations Office Greek Colour Com PubRelations Office English Colour
 
Λογότυπο στα Ελληνικά
Έγχρωμο: jpg
 
Λογότυπο στα Αγγλικά
Έγχρωμο: jpg
Η Ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και αρχεία τα οποία θα βοηθήσουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στο να ακολουθούν ένα τυποποιημένο σύστημα εταιρικής ταυτότητας, όπως αυτό καθορίζεται και περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο .
 
Οι χρήστες μπορούν να αντλούν πληροφορίες που αφορούν το λογότυπο του Πανεπιστημίου, τη γραφική του ύλη, καθώς και διάφορες μορφές επικοινωνιακού υλικού όπως είναι έντυπα, διαφημιστικές καταχωρήσεις και εταιρικά δώρα.
 
Για οτιδήποτε περαιτέρω τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Υποκατηγορίες