Τα τμήματα ΒΝΕ και ΙΣΑ παρέχουν κοινό εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές σε δύο επίπεδα: δίπλωμα μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα. ...περισσότερα
 
GrHome-620x195