Πρόλογος

Τα τμήματα ΒΝΕ και ΙΣΑ παρέχουν κοινό εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές σε δύο επίπεδα: δίπλωμα μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα.

 

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης στα γνωστικά πεδία των Bυζαντινών Σπουδών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει σε μια πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού, η οποία να συνδυάζει τα ποικίλα θεωρητικά, πρακτικά και μεθοδολογικά εργαλεία της Φιλολογίας, της Iστορίας, της Iστορίας της Tέχνης και της Aρχαιολογίας. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται το ιστορικό φαινόμενο «Βυζάντιο» με τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της μεσαιωνικής Ευρώπης και της Mέσης Ανατολής.
 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων BNE και IΣA στις ειδικότητες: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία, Μεσαιωνική Τέχνη. Επίσης είναι δυνατό να προσφέρονται σεμινάρια από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου συναφών ειδικοτήτων ή από επισκέπτες καθηγητές.
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί το εύρος των τριών γνωστικών πεδίων και των ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, τα προσφερόμενα σεμινάρια του προγράμματος οργανώνονται σε πέντε θεματικές ενότητες που, αφενός, άπτονται διαφορετικών εκφάνσεων του βυζαντινού πολιτισμού και, αφετέρου, επιτρέπουν το συνδυασμό όλων των προαναφερθέντων γνωστικών πεδίων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων: (Α) Μεθοδολογικά και Τεχνικά Εργαλεία, (Β) Θεωρία και Aισθητική, (Γ) Πολιτεία και Κοινωνία, (Δ) Πολιτισμός και Ιδεολογία, (Ε) Βυζαντινή και Μεσαιωνική Κύπρος.