Το ταξίδι στον κόσμο της εργασίας αρχίζει με την ανάπτυξη του πλάνου σταδιοδρομίας, το οποίο θα σας βοηθήσει να καταγράψετε τους στόχους σας και τα βήματα για να φτάσετε στον προορισμό σας. 
 
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για συζήτηση!