Μια πολύ χρήσιμη εμπειρία είναι η συμμετοχή σε Καλοκαιρινά Σχολεία που διοργανώνουν πάρα πολλά Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Τα Σχολεία αυτά μπορεί να είναι:
  • Σύντομα μαθήματα
  • Μαθήματα ξένων γλωσσών
  • Εντατικά μαθήματα
  • Συνέδρια
Τα προγράμματα αυτά μερικές φορές φέρουν και ECTS τα οποία προσμετρούν προς την απόκτηση του πτυχίου σας. Καλό είναι να ελέγχετε και με το Τμήμα σας εκ των προτέρων κατά πόσο θα αναγνωριστούν αυτά τα ECTS.
 
Τα οφέλη από τη συμμετοχή σας είναι πάρα πολλά:
  • Απόκτηση γνώσεων επί του αντικειμένου που σας ενδιαφέρει
  • Βελτίωση πιθανοτήτων εισδοχής σε μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Εξοικείωση με την κουλτούρα και τον πολιτισμό μιας ξένης χώρας
  • Βελτίωση του επιπέδου αγγλικών ή άλλης ξένης γλώσσας
  • Κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία
 
Πληροφορίες για Καλοκαιρινά Σχολεία μπορείτε να βρείτε στο Career System του Γραφείου Σταδιοδρομίας, στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/career/el/summer-schools-conferences-and-trainings, στις ιστοσελίδες Πανεπιστημίων, καθώς και στους πιο κάτω συνδέσμους: