Στο Γραφείο Σταδιοδρομίας προσφέρουμε υπηρεσίες σε όλους εσάς τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου και υλοποιούμε πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, τη δικτύωση με εργοδότες, τον σχεδιασμό των μεταπτυχιακών σας σπουδών και την ανακάλυψη ευκαιριών που θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητά σας.
 
Μέσα από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενώς για όλα τις υπηρεσίες του Γραφείου Σταδιοδρομίας.