cv3
 
Το βιογραφικό αποτελεί μια φωτογραφία των προσόντων και δεξιοτήτων μας, καθώς και ένα σύντομο χρονικό των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων. Αποτελεί τη «βιτρίνα» του εαυτού μας, και ανάλογα με την εμφάνιση και το περιεχόμενό του μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για να επιτευχθεί μια συνέντευξη πρόσληψης. Δεν γίνεται πρόσληψη αποκλειστικά με βάση το βιογραφικό. Αποτελεί το έναυσμα για να μας καλέσουν σε μια συνέντευξη πρόσληψης και, εφόσον αυτή είναι επιτυχημένη, τότε είναι πιθανό να μας προτείνουν κάποια θέση.
Η αποτελεσματικότητα ενός βιογραφικού μετριέται με τον αριθμό των συνεντεύξεων που έχει εξασφαλίσει στον κάτοχό του. Συνεπώς για να μετρήσουμε πόσο καλό είναι το βιογραφικό μας, θα πρέπει να κάνουμε την εξής ερώτηση στον εαυτό μας: «Σε πόσες συνεντεύξεις έχω κληθεί;». Αν θεωρούμε ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι «σε λίγες ή καμία», τότε είναι πολύ πιθανό το βιογραφικό μας να μην αποδίδει τη σωστή εικόνα για τις δεξιότητες και τις ικανότητές μας, και χρειάζεται να επανεξετάσουμε την μορφή και το περιεχόμενό του.
 
Γενικές Αρχές για το Βιογραφικό Σημείωμα
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όταν συντάσσουμε το βιογραφικό μας, είναι ο άνθρωπος που θα το διαβάσει. Πρέπει να είναι έτσι δομημένο, ώστε να διευκολύνει τον αναγνώστη να εντοπίσει άμεσα τα σημεία που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να αφήνει την καλύτερη δυνατή εικόνα για το συντάκτη του. Έτσι, το βιογραφικό πρέπει να είναι:
 • ΣΥΝΤΟΜΟ
 • ΑΠΛΟ
 • ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ
 • ΣΑΦΕΣ
 • ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ
 • ΑΡΤΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΣΥΝΤΟΜΟ
Συνήθως 2 σελίδες για ένα βιογραφικό είναι αρκετές. Πολύ σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε μεγαλύτερης έκτασης βιογραφικό και κυρίως όταν μας ζητείται «Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα».
Κάθε εργοδότης λαμβάνει μεγάλο αριθμό βιογραφικών σημειωμάτων. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει σχετική ανακοίνωση στον τύπο, ο αριθμός αυτός μπορεί να ανέλθει σε εκατοντάδες. Είναι φυσικό να μην έχει ούτε το χρόνο, ούτε τη δυνατότητα να εξετάσει λεπτομερώς όλα τα βιογραφικά. Συνήθως λοιπόν, κάνει μια πρώτη γρήγορη διαλογή, καταλήγοντας σε έναν μικρό αριθμό υποψηφίων για συνέντευξη. Εάν το βιογραφικό μας είναι μακροσκελές ή κουραστικό μειώνει το ενδιαφέρον του και τον δυσκολεύει στο στόχο του, με αρνητικά αποτελέσματα για εμάς.
 
ΑΠΛΟ
Ο εργοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που του χρειάζονται. Ένα δυσανάγνωστο ή πυκνογραμμένο βιογραφικό δυσκολεύει στον εντοπισμό των πληροφοριών. Επίσης, ένα κείμενο με υπερβολικό αριθμό υπογραμμίσεων, έντονα ή πλάγια γράμματα και συχνή εναλλαγή γραμματοσειρών, συνήθως αποσπά τον αναγνώστη και καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιες πρακτικές.
 
ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ
Όταν αποστέλλουμε ένα βιογραφικό απαντώντας σε κάποια αγγελία, πρέπει πέρα από τις απαραίτητες πληροφορίες να συνδέσουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες μας με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας την οποία επιδιώκουμε. Αυτό, βέβαια, δεν είναι πάντα εύκολο, ιδιαίτερα όταν είμαστε απόφοιτοι με ελάχιστη ή καθόλου προϋπηρεσία. Μπορούμε όμως, να παρουσιάσουμε μικρό αριθμό μαθημάτων του πτυχίου μας που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της θέσης που μας ενδιαφέρει, ή σχετικές ομαδικές ή ατομικές εργασίες. Φυσικά, πρακτική άσκηση ή προϋπηρεσία σε σχετικό τομέα με την αγγελία πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς.
 
ΣΑΦΕΣ
Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται ασάφειες στο βιογραφικό μας. Τέτοιες ασάφειες σχετίζονται συνήθως με τις εταιρείες, στις οποίες έχουμε προϋπηρεσία, όπου δεν αναφέρουμε την επωνυμία, ή το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται περιγραφή των θέσεων εργασίας που αναφέρουμε στο βιογραφικό σαν προϋπηρεσία. Με αυτό το τρόπο παρουσιάζουμε αρτιότερα τα προσόντα μας, ενώ παράλληλα αποφεύγουμε ασάφειες που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τις εργασίες που είχαμε αναλάβει, καθώς η απλή αναφορά κάποιου Τμήματος ή κάποιας θέσης εργασίας δεν έχει το ίδιο νόημα για όλους τους εργοδότες. Για παράδειγμα, αναφέροντας «λογιστήριο» δεν είναι απαραίτητα σαφές το είδος των εργασιών που είχαμε αναλάβει, αφού αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν από καταχώριση λογιστικών εγγραφών μέχρι τη σύνταξη αναφορών για προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αφορούν την επιχείρηση.
 
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ
Είναι απαραίτητο η «εικόνα» που δίνουμε σε ένα μελλοντικό εργοδότη να είναι πραγματική. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τα προσόντα μας και τις δεξιότητες μας που είναι σημαντικά ως απόφοιτοι, αλλά παράλληλα ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε σε αυτά. Άλλωστε, τυχόν υπερεκτίμηση των δεξιοτήτων μας θα φανεί πολύ γρήγορα είτε διότι θα κληθούμε να περάσουμε κάποιο τεστ είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας τις πρώτες ημέρες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αρνητική εντύπωση για το άτομό μας.
Συνήθως, οι περισσότεροι υπερεκτιμούμε τα προσόντα μας σε σχέση με το επίπεδο των ξένων γλωσσών που γνωρίζουμε ή το επίπεδο εξοικείωσης με τους Η/Υ. Οι δύο αυτές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές στην αγορά εργασίας, και οι εργοδότες δίνουν μεγάλη σημασία διότι είναι απαραίτητες κατά την εργασία μας σε καθημερινή βάση. Τυχόν ανακρίβειες σε σχέση με τις γνώσεις μας αυτές θα φανούν γρήγορα και εύκολα, και θα δημιουργήσουν αρνητική εικόνα είτε στις συνεντεύξεις, είτε τις πρώτες ημέρες στην νέα μας εργασία, κάτι που προφανώς θέλουμε να αποφύγουμε με κάθε τρόπο.
 
ΑΡΤΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η τελική εμφάνιση του βιογραφικού μας παίζει σημαντικότατο ρόλο στην εντύπωση του αναγνώστη. Για το λόγο αυτό, το βιογραφικό μας πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο, χωρίς λάθη δακτυλογράφησης καθώς και χωρίς ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.
(α) Σύνταξη και ορθογραφία.
Είναι φανερό ότι το βιογραφικό μας δεν πρέπει να περιέχει ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη. Είτε αυτά γίνονται από άγνοια, είτε από απροσεξία δίνουν κακή εντύπωση στον αναγνώστη, ιδιαίτερα όταν το βιογραφικό αντιπροσωπεύει απόφοιτους Πανεπιστημίου. Θα πρέπει συνεπόμενα να διαβάσουμε το βιογραφικό μας προσεκτικά μετά την ολοκλήρωσή του, προκειμένου να απαλείψουμε τέτοια λάθη. Καλό είναι να το δίνουμε και σε συγγενείς ή φίλους για να μας πουν τη γνώμη τους. Ο ενσωματωμένος ορθογράφος στον επεξεργαστή του WORD δεν είναι αλάνθαστος και πάρα πολλές φορές παραβλέπει ή διορθώνει λανθασμένα τις λέξεις. Καλό είναι να μη βασιζόμαστε μόνο σε έναν απλό ορθογραφικό έλεγχο από τον Η/Υ.
(β) Δακτυλογράφηση.
Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για τα δακτυλογραφημένα κείμενα. Για παράδειγμα, δεν αφήνουμε κενά μεταξύ των λέξεων και των κομμάτων. Αφήνουμε πάντα κενό μετά από τελεία. Στοιχίζουμε το κείμενο με «πλήρη στοίχιση» και χρησιμοποιούμε μόνο μια γραμματοσειρά. Ενδεικτικά, η γραμματοσειρά Times New Roman είναι πολύ καλή, με μέγεθος 12 και με ενάμιση κενό μεταξύ γραμμών.
 
 
Τι Περιλαμβάνει το Βιογραφικό Σημείωμα
Υπάρχουν διάφορες μορφές και τύποι βιογραφικών σημειωμάτων. Είναι φυσικό λ.χ. το βιογραφικό κάποιου, που βρίσκεται ήδη 5 χρόνια στην αγορά εργασίας, να διαφέρει από το βιογραφικό ενός πρόσφατου απόφοιτου, που τώρα κάνει τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.

Σε γενικές γραμμές πάντως, και για τις ανάγκες των φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων, ένα βιογραφικό περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 • ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
 • ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο τίτλος είναι προαιρετικός. Περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση επικοινωνίας.
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με αντίστροφη χρονολογική σειρά από το πιο πρόσφατο προς τα πίσω αναφέρουμε τις σπουδές μας και τους ακαδημαϊκούς τίτλους.
Αφορά σπουδές Πτυχίου, Μεταπτυχιακού και διδακτορικού. Όταν διαθέτουμε μόνο πτυχίο συνήθως αναφέρουμε και το λύκειο.
Μπορούμε για τις πανεπιστημιακές μας σπουδές να αναφέρουμε και μερικά (το πολύ πέντε) μαθήματα, που σχετίζονται με τη θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει.
Ο βαθμός του πτυχίου δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά συνήθως τον αναφέρουμε ιδιαίτερα όταν είναι υψηλός.
Στην ενότητα αυτή αναφέρουμε και τυχόν ατομικές ή ομαδικές εργασίες που έχουμε πραγματοποιήσει.
Δεν αναφέρουμε όλες τις εργασίες που κάναμε κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Συνήθως αναφέρουμε εκείνες που είναι πιο κοντά στο αντικείμενο της θέσης εργασίας που μας ενδιαφέρει.
Αναφέρουμε τον τίτλο καθώς και μερικά λόγια για το περιεχόμενο και το σκοπό ώστε να μπορέσει να το αντιληφθεί και ο αναγνώστης.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Με αντίστροφη χρονολογική σειρά και πάλι αναφέρουμε την επαγγελματική μας εμπειρία.
Οπωσδήποτε δίνουμε το όνομα της εταιρείας στην οποία εργαστήκαμε καθώς και πληροφορίες για τα καθήκοντα που μας είχαν ανατεθεί. Μπορούμε επίσης να αναφέρουμε τυχόν εμπειρίες Τοποθετήσεων (Internships).
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αναφέρουμε τη Ξένη γλώσσα και το αποδεικτικό που διαθέτουμε. Δεν απαιτείται χρονολογία απόκτησης.
Όταν είμαστε κάτοχοι κάποιου πιστοποιητικού αλλά προετοιμαζόμαστε και για κάποιο άλλο, π.χ. κατέχουμε τα GCE O´ Level αλλά προετοιμαζόμαστε και για την εξέταση IELTS μπορούμε να το αναφέρουμε και να δηλώσουμε: Κάτοχος GCE O´ Level. Βρίσκομαι στη διαδικασία προετοιμασίας για IELTS.
 
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
Αναφέρουμε τα προγράμματα Η/Υ που γνωρίζουμε να χειριζόμαστε καθώς και το επίπεδο γνώσης.
Δεν αναφέρουμε λογισμικά προγράμματα που δεν γνωρίζουμε μόνο και μόνο διότι θα θέλαμε να τα γνωρίζουμε ή πιστεύουμε ότι είναι εύκολα.
Όταν αναφέρουμε πολύ εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα όπως για παράδειγμα συμβαίνει με φοιτητές ή απόφοιτους του Τμήματος Πληροφορικής ή του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών, καλό είναι να λέμε και δυο λόγια για αυτά τα εξειδικευμένα προγράμματα προκειμένου να τα κατανοήσει και ο αναγνώστης, που πιθανόν να μην είναι ειδικός όπως ο Υπεύθυνος Προσωπικού μιας εταιρείας.
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Εδώ αναφέρουμε τυχόν συμμετοχή σε συλλόγους, ομίλους, κοινωνική προσφορά, ομάδες κ.α. Επίσης αναφέρουμε τυχόν βραβεία ή άλλα επιτεύγματα μας.
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Αναφέρουμε τη φράση «Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν» και έχουμε υπόψη μας δυο καθηγητές μας ή εργοδότες μας που μπορούν να δώσουν θετικές συστάσεις όταν μας ζητηθεί από κάποιο πιθανό εργοδότη.
 
Δείγματα βιογραφικών: Μπορείτε απλά να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο με τον όρο "βιογραφικό" ή CV sample και θα βρείτε αρκετά. Υπάρχει επίσης η επιλογή για χρήση του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού EUROPASS. Περισσότερες πληροφορίες για το EUROPASS μπορείτε βρείτε να εδώ.
 
Συνοδευτική Επιστολή
Η Συνοδευτική Επιστολή πάει «πακέτο» με το Βιογραφικό Σημείωμα όταν αποστέλλεται σε επιχειρήσεις. Χωρίς αυτήν δημιουργείται η εντύπωση ότι αποστείλατε ένα ακόμη βιογραφικό σημείωμα, σε ακόμη μια εταιρεία ανάμεσα στις τόσες άλλες. Σας δίνει την ευκαιρία να προσθέσετε ένα προσωπικό στίγμα ενώ ταυτόχρονα αξιολογείται και ο γραπτός σας λόγος.
Στόχος της είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον της εταιρείας, ούτως ώστε να δει με «άλλο μάτι» το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και να τον καλέσει για συνέντευξη. Πρέπει να είναι σύντομη, να μην ξεπερνά τη μια σελίδα Α4, και να περιγράφει τυχόν προσόντα που θα κάνουν τον υποψήφιο να ξεχωρίσει από τους άλλους αιτητές.
Οι λόγοι για τους οποίους θέλετε να εργαστείτε στην συγκεκριμένη εταιρεία και στην συγκεκριμένη θέση πρέπει να αναφέρονται στην αρχή, ενώ μια πολύ καλή στρατηγική είναι να συνδέσετε τους λόγους αυτούς μαζί με τις ανάγκες τις εταιρείας όπως αυτές διαφαίνονται μέσα από την προκήρυξη της θέσης. Αποφύγετε την προβολή προσωπικών λόγων.
 
Γενικές Οδηγίες για την σύνταξη της Συνοδευτικής Επιστολής
 
Η Συνοδευτική Επιστολή πρέπει να:
 • Απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο
 • Αναφέρεται στην πηγή πληροφόρησης για τη θέση
 • Αναφέρεται στην θέση της προτίμησης μας
 • Αναδεικνύει τη γνώση και το ενδιαφέρον μας για την συγκεκριμένη εταιρεία
 • Αναφέρει συνοπτικά τις γνώσεις και τις ικανότητες μας σε σχέση με την συγκεκριμένη θέση
 • Προτείνει επικοινωνία
 • Έχει μορφή επαγγελματικής επιστολής
 • Προβάλει τα δυνατά σημεία του υποψηφίου
Η Συνοδευτική Επιστολή δεν πρέπει να:
 • Είναι γεμάτη φιλοφρονήσεις και υπερβολικά ευνοϊκούς χαρακτηρισμούς υπέρ της εταιρείας
 • Τονίζει υπερβολικά τις γνώσεις και τις ικανότητες σας
 • Αναφέρεται σε αδυναμίες και ελλείψεις σας
 • Αναφέρεται σε προσωπικά κίνητρα
 • Επαναλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα και μπορεί να κουράσουν τον αναγνώστη