Κενές Θέσεις Εργασίας εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου 

Θέση              
 Εργοδότης               

Έναρξη προθεσμίας

Λήξη προθεσμίας 
Ημερ.ανάρτησης
Σερβιτόρα part-time Bianco Event Venue 14/11/2017 28/11/2017 14/11/2017
Teller/Operator Société Générale Bank 13/11/2017 20/11/2017 13/11/2017
Direct Marketing Executive Marcus Evans 10/11/2017 1/12/2017 10/11/2017
Graphic Designer Marcus Evans 9/11/2017 1/12/2017 9/11/2017
Marketing and Sales Campaigner Marcus Evans 9/11/2017 1/12/2017 9/11/2017
Junior Software Developer Synectics Ltd 9/11/2017 4/12/2017 9/11/2017
Sales Consultant, Business Solution and Services(BSS) Logicom 7/11/2017 1/12/2017 7/11/2017
Sales & Reservations Executive and Manager Ιδιώτης 7/11/2017 1/12/2017 7/11/2017
Κάτοχος Διδακτορικού Ιστορίας Ιδιώτης 6/11/2017 27/11/2017 6/11/2017
Consultant Supernova Consulting 6/11/2017 27/11/2017 6/11/2017
Software Developer Supernova Consulting 6/11/2017 27/11/2017 6/11/2017
Λειτουργοί Τηλεφωνικού Κέντρου Evresis Loyalty Management Ltd 6/11/2017 27/11/2017 6/11/2017
Front-End JavaScript Developer with React experience MindGeek 6/11/2017 27/11/2017 6/11/2017
PHP Developer MindGeek 6/11/2017 27/11/2017 6/11/2017
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας ELC Private Institute 6/11/2017 27/11/2017 6/11/2017
IT για μερική ή ολική Απασχοληση Ioannou Tools 6/11/2017 30/11/2017 6/11/2017
Software Engineer Ιδιώτης 1/11/2017 30/11/2017 1/11/2017
Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια Φυσικής Ιδιώτης 1/11/2017 30/11/2017 1/11/2017
Systems Engineer  Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Sales Consultant, Business Solution and Services Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Plant Shift Operators Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Mechanical Maintenance Engineer / Technician Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
ERP Navision Developer Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
E-Commerce Manager Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Cloud Technical Specialist Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Cloud Sales Specialist Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Business Development Manager Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Sales Consultant/Account Manager Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
.NET Solution Developer Logicom Solutions 31/10/2017 21/11/2017 31/10/2017
Programmer Locii Solutions 25/10/2017 17/11/2017 25/10/2017
Junior position in the financial department Wise Trader 20/10/2017 17/11/2017 20/10/2017