Πιστοποιητικό Συμμετοχής θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και 1 ECTS σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα της Ακαδημίας Καριέρας και της Σύγχρονης Αγοράς Εργασίας
 
 
Speaker Argyris Argyrou Speaker Kyriakos Kokkinos
   
Speaker Lida Ioannou Speaker mixalis antoniou
   
Speaker Soteris Kambanellas Speaker Theocharis Theocharides
   
Speaker Xenia Loizidou  Speaker Nektaria Panayi