Πιστοποιητικό Συμμετοχής θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και 1 ECTS σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα της Ακαδημίας Καριέρας και της Σύγχρονης Αγοράς Εργασίας