Λόγω περιορισμένου χώρου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.