Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Γεωργίου Χαράλαμπος Σ. Χριστοδούλου Κτιριακά μοντέλα πληροφοριών για εκτίμηση ζημιών, κόστους και χρονικής διάρκειας μετασεισμικής αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, (completed in June 2013)
Μιχαηλίδου-Καμένου Αναστασία Σ. Χριστοδούλου A Unified Entropy Theory for the Management of Construction, (completed in 2010)
Παπαλοίζου Λοίζος Π. Κωμοδρόμος Investigation of the response and behavior of ancient columns and colonnades during strong seismic excitations using the discrete element method, (completed in June 2009)
Πολυκάρπου Παναγιώτης Π. Κωμοδρόμος Investigation of Earthquake-Induced Poundings of Seismically Isolated
 
House