Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Καραολιά Παρθενόπη Δ. Φάττα-Κάσινου MBR and Advanced Oxidation Processes for the removal of antibiotic resistance from and disinfection of urban wastewater, Enrolled: January 2012, On-going
Ιωάννου Λήδα Δ. Φάττα-Κάσινου Solar driven heterogeneous catalysis for the treatment of winery wastewater, Enrolled: January 2010, On-going
Βάσκεζ Μάρλεν Δ. Φάττα-Κάσινου Active pharmaceutical ingredients in aqueous matrices: An integrated approach for assessing effects, Enrolled: January 2006, Completed: December 2012
Μιχαήλ Ειρήνη Δ. Φάττα-Κάσινου Investigating the solar-driven advanced chemical oxidation of ofloxacin and trimethoprim in sewage and other aqueous matrices, Enrolled: January 2009, Completed: June 2012
Αχιλλέως Αντιγόνη Δ. Φάττα-Κάσινου Heterogeneous photocatalysis, sonolysis and sonophotocatalysis for the removal of selected pharmaceutical compounds from aqueous matrices, Enrolled: January 2005 - Completed: June 2011
Μουζουρίδης Πέτρος Μ. Νεοφύτου από κοινού με τον Δρ. Α. Κυπριανού (ΜΜΚ-ΠΚ) Multi-scale phenomena in the atmosphere and implications for urban design , Enrolled: January 2012, On-going
Αντωνίου Νέστορας Μ. Νεοφύτου Design strategies for urban heat island mitigation and energy demand minimization , Enrolled: January 2013, On-going
 
 
 image1027