Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Βαρνάβα Βαρνάβας Π. Κωμοδρόμος Modeling, analysis and design of a seismically isolated steel building, (completed in June 2012)
Μαυρονικόλα Ευτυχία Π. Κωμοδρόμος Assessing the suitability of equivalent linear elastic analysis of seismically isolated buildings, (completed in June 2009)
Παμπόρης Γεώργιος Π. Κωμοδρόμος Multi-storey structures with compound seismic isolation, (completed in April 2011)
Γεωργίου Χαράλαμπος Σ. Χριστοδούλου Damage assessment, repair scheduling and visualization for post-earthquake building rehabilitation, (completed in 2009)
Κουκουτσάκη Αργυρώ Σ. Χριστοδούλου Spatial Modeling and Social Interaction Simulation for Energy Efficiency Studies, (completed in 2012)
Μενοικιώτου Μάρθα Σ. Χριστοδούλου Analysis and Productivity Improvements in Roadway Operations Using Stroboscope Simulator, (completed in April 2011)
Χατζηκλεάνθους Κλεάνθης Σ. Χριστοδούλου FIAPP for public works: the case of Larnaca's International Airport, (completed in 2009)
Ηλία Άννα Ι. Ιωάννου Σχεδιασμός και μελέτη των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων κονιαμάτων συντήρησης-αποκατάστασης, (completed in 2009)
Καμπουράκης Γιώργος Ι. Ιωάννου Πειραματική διερεύνηση του φαινομένου κρυστάλλωσης αλάτων σε φυσικούς δομικούς και διακοσμητικούς λίθους, (completed in 2010)
Μοδέστου Σεβαστή-Ελένη Ι. Ιωάννου Salt weathering in natural stone and micro-destructive mapping of the crystallization front, (completed in 2012)
 
image1038 Build