Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Ηλιάδου Έλενα Δ. Φάττα-Κάσινου Soil quality and heavy metals in soil and crops irrigated by treated urban wastewater, (completed in June 2013)
Φωτίου Ιουλία Δ. Φάττα-Κάσινου Hetrerogenous sonophocatalysis for the removal of ofloxacin from secondary treated effluent, (completed in June 2013)
Ιωάννου Λήδα Δ. Φάττα-Κάσινου Oxidation of b-blockers through a solar-driven photooxidation process, (completed in December 2009). (Second Prize by Hydrotech Ltd Competition in Czech Republic)
Παπαιωάννου Αλέκα Δ. Φάττα-Κάσινου Solar photocatalysis for the removal of sulfamethoxazole and amoxicillin from sewage, (completed in May 2009). (Diploma of Excellence by Hydrotech Ltd Competition in Czech Republic)
Μαυρονικόλα Χαρίκλεια Δ. Φάττα-Κάσινου Removal of amoxicillin from aqueous solutions through the application of homogeneous photocatalytic process and investigation of the possible use of solar light as a photon flux source (completed in June 2008)
Βοσκός Κώστας Δ. Φάττα-Κάσινου Assessment of the environmental impacts caused by the operation of livestock units in a selected area in Cyprus (completed in June 2008)
Βαρνάβα Νεκταρία Δ. Φάττα-Κάσινου Homogeneous catalytic chemical oxidation of atrazine and fenitrothion in aqueous solutions by dark Fenton and photo-Fenton reactions (completed in June 2008)
Κωσταντίνου Μαρία Δ. Φάττα-Κάσινου Chemical degradation of recalcitrant and toxic herbicides and insecticides in aqueous solutions (completed in June 2008)
Γαβριήλ Ιφιγένεια Κ. Κωσταρέλλος Environmental assessment of the abandoned Kokkinopezoula sulfide mine, (completed in December 2012)
Κλαβαριώτη Μαρία Κ. Κωσταρέλλος A sensor utilizing near infrared spectroscopy for monitoring of the geo-environment, (completed in December 2011)
Τρύφωνος Ελεονώρα Μ. Νεοφύτου The Urban Heat Island Phenomenon and its interactions with multi-scale meteorological phenomena: analysis and interpretation of the TOPEUM field campaign data 2010, (completed in November 2012)
Πουργουρή Στέλλα Μ. Νεοφύτου Understanding the Rheology of self-compacting concrete, (completed in December 2010)
Γρηγορίου Γεωργία Μ. Νεοφύτου The role of air flow and heat transfer in the thermal performance of buildings, (completed in May 2010)
Κακονίτη Αντρούλα Μ. Νεοφύτου The contribution of building materials radiation in the urban heat island phenomenon using Computational Fluid Dynamics Simulations, (completed in January 2008)
Λόντου Αναστασία Μ. Νεοφύτου Prediction of Urban Pollution Dispersion using the UDM model (DSTL, UK) and its evaluation using the BOOT evaluation methodology and the DAPPLE 2003 field data, (completed in Οctober 2007)
 Πέτσα Δήμητρα  Μ. Νεοφύτου  Buoyancy-driven flows in street-canyons arising due to differential wall surface heating in the absence of wind advection(completed in December 2013)
Λοΐζου Μαριάννα Μ. Νεοφύτου Urban-Building aerodynamics and its role in city breathability for energy saving: the case of pitched roof (completed in May 2014)
Ματσεντίδης Στέλιος Μ. Νεοφύτου Urban-Building aerodynamics and its role in city breathability for energy saving: the case of pilotis (completed in May 2014)
 
 
image1031 image1033