Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Ανδρέου Παναγιώτης Κωμοδρόμος Πέτρος Investigation of the response of a seismically isolated building due to impact of its base with the sorrounding moat wall, (completed in June 2012)
Αττουνα Ειρήνη Κωμοδρόμος Πέτρος Analysis, design and technical/financial assessment of a base-isolated steel building, (completed in June 2011)
Αλεξόγλου Βασιλική Χριστοδούλου Συμεών Construction Claims and Cyprus' legal system, (completed in 2012)
Άνιφτος Αβραάμ Χριστοδούλου Συμεών GIS-Based Risk Assessment for Forestry Fires, (completed in 2012)
Γεωργίου Ανδρέας Χριστοδούλου Συμεών Construction claims and Cyprus' legal system, (completed in 2009)
Καραμάνης Μάριος Χριστοδούλου Συμεών FIAPP-based System for Completive Bidding, (completed in 2009)
Μιχαήλ Ευαγγελία Χριστοδούλου Συμεών Mitigation measures for construction claims in public works, (completed in 2009)
Μιχαήλ Μιχαλάκης Χριστοδούλου Συμεών Design and management of urban wastewater distribution networks, (completed in 2008)
Παπαδοπούλου Χριστίνα Χριστοδούλου Συμεών GIS-based optimization of leak-detection sensor placement, (completed in April 2009)
Χατζηχρίστου Ελένη Χριστοδούλου Συμεών GIS-based vulnerability assessment of Larnaca's wastewater distribution network, (completed in 2008)
Χριστοδούλου Στέλλα Χριστοδούλου Συμεών Cyprus' Legal Framework for Construction Contracts, (completed in 2011)
Χρήστου Δημήτρης Ιωάννου Ιωάννης Διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας ψησίματος πηλού στις φυσικομηχανικές ιδιότητες των κονιαμάτων ασβέστη-κεραμιδόσκονης, (completed in 2009)
Καπρής Κυριάκος Ιωάννου Ιωάννης Η χρήση αρχαίων γυψοκονιαμάτων σε Ευρώπη και Αίγυπτο, (completed in 2011)
Καρακώστας Μέλιος Ιωάννου Ιωάννης Εργαστηριακή παρασκευή και χαρακτηρισμός ωμόπλινθων, (completed in April 2011)
Κασκίρη Χρύσω Ιωάννου Ιωάννης Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών (συνθήκες πυρκαγιάς) στις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες ασβεστολίθων, (completed in 2011)
Χρυσοστόμου Παναγιώτα Ιωάννου Ιωάννης Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της ανισοτροπίας των δομικών λίθων στην τριχοειδή απορροφητικότητα, (completed in 2011)
Λόφα Μαρίνα Ιωάννου Ιωάννης Σχεδιασμός και μελέτη των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων γυψοκονιαμάτων συντήρησης-αποκατάστασης, (completed in 2012)
Χαραλάμπους Στέλλα Ιωάννου Ιωάννης Μέτρηση της πίεσης των πόρων δομικών ασβεστόλιθων, (completed in 2012)
Κωσταντινίδου Ξένια Ιωάννου Ιωάννης, Πέτρου Μιχάλης Μελέτη της συμπεριφοράς υπερ-απορροφητικών κρυστάλλων και της επίδρασής τους σε μίγματα τσιμεντοκονιαμάτων, (completed in 2009)
 
 
image1054 image1040