Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Σοφοκλέους Βαρβάρα Δέσπω Κάσινου Evaluation of the potential biological effects of mixtures of pharmaceuticals in aqueous matrices, (completed in April 2011)
Καραλάγας Δημήτριος Δέσπω Κάσινου Systems and methods for the treatment of olive oil wastewaters, (completed in April 2011)
Μιχαηλίδης Γεώργιος Δέσπω Κάσινου Environmental management systems and wineries, (completed in May 2010)
Ηλία Ειρήνη Δέσπω Κάσινου Review of the winery industry operation in Cyprus in regards to its environmental performance, (completed in May 2010)
Ευθυμίου Ευδοκία Δέσπω Κάσινου Occurrence, fate and effects of antibiotics in the environment, (completed in May 2010)
Κακούρη Παναγιώτα Δέσπω Κάσινου Occurrence, fate and effects of pharmaceuticals in hospital wastewater, (completed in May 2010)
Κασσινίδης Ευριπίδης Δέσπω Κάσινου Evaluation of the impact caused by the presence of active pharmaceutical ingredients in environmental waters and wastewaters, (completed in May 2010)
Παναγιώτου Στέλλα Δέσπω Κάσινου Parameters affecting the cost and the efficiency of waste management schemes in islands. Particularities of island states and their comparison with mainland countries with islands, (completed in May 2009
Ηλία Γιώργος Μ. Νεοφύτου Ποιότητα του Αέρα σε Εσωτερικούς Χώρους (completed in June 2013)
Γρηγορά Γεωργία Μ. Νεοφύτου Παραμετρικό Μοντέλο για Επίτευξη Κτηρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (completed in May 2012)
Μιλτιάδους Ειρήνη Μ. Νεοφύτου Επιπτώσεις από τη λειτουργία του Πρώτου Αιολικού Πάρκου στην Κύπρο στην Περιοχή Ορείτες Επαρχίας Πάφου (completed in April 2011)
Αργυρού Στέλλα Μ. Νεοφύτου Παρουσίαση και Αξιολόγηση Μεθόδων Πραγματοποίησης Ενεργειακών Ελέγχων στα Κτήρια (completed in April 2011)
Αντωνίου Νεοκλής Μ. Νεοφύτου Στατιστική Ανάλυση δεδομένων από σταθμό παρακολούθησης ποιότητας αέρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μετεωρολογικά δεδομένα (completed in December 2010)
Μιχαήλ Σωτήρης Μ. Νεοφύτου Στατιστική Ανάλυση δεδομένων από σταθμό παρακολούθησης ποιότητας αέρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου : Συγκεντρώσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (completed in December 2010)
Τίνης Χρίστος Μ. Νεοφύτου Η ατομική και κτιριακή θερμική άνεση: η εξέλιξη της έρευνας στις δύο πτυχές της θερμικής άνεσης (completed in June 2010)
Βλάχος Σάββας Μ. Νεοφύτου Παραμετρική Μελέτη Θερμικών Απωλειών Δαπέδου πάνω στο έδαφος για τυπική κατοικία στην Κύπρο (completed in May 2010)
Δημητρίου Μαρία Μ. Νεοφύτου Θερμική Ανταπόκριση Κτιρίων (completed in June 2009)
Κάννας Ζήνωνας Μ. Νεοφύτου Using ADMS-Urban in Cyprus; Sensitivity study and Evaluation of Sources of Uncertainty (completed in June 2009)
 
 
 image1025