Εκτύπωση
Προγράμματα Σπουδών | Προσφερόμενοι Τίτλοι Σπουδών
 
 
Κατηγορία-Α (Βασικά Μαθήματα)
1   ΠΠΜ 509 – Υπολογιστική Μηχανική
2 ΠΠΜ 526 - Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
3 ΠΠΜ 535 - Θεωρία Πλαστικότητας
4 ΠΠΜ 555 - Εδαφοδυναμική και Τεχνική Σεισμολογία
5 ΠΠΜ 556 - Προχωρημένα θέματα θεμελιώσεων
6 ΠΠΜ 557 - Παράκτια και υπεράκτια γεωτεχνική μηχανική
7 ΠΠΜ 558 - Προχωρημένα Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής
8 ΠΠΜ 574 - Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
 
 
Κατηγορία-Β (Σχετικά Μαθήματα)
1   ΠΠΜ 500 - Εφαρμογές μηχανικής με ανάπτυξη λογισμικού
2 ΠΠΜ 511 - Προγραμματισμός και διεύθυνση κατασκευών
3 ΠΠΜ 512 - Ανάλυση κινδύνου
4 ΠΠΜ 521 - Δυναμική των κατασκευών και αντισεισμική μηχανική
5 ΠΠΜ 534 - Φυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Υλικών και Σχετικά Προβλήματα Διάβρωσης
6 ΠΠΜ 538 - Πειραματικές μέθοδοι στη δομοστατική μηχανική
7 ΠΠΜ 543 - Γεφυροποιία
8 ΠΠΜ 562 - Ασφαλτικά υλικά
 
Κατηγορίες μαθημάτων: Α – Βασικά, Β – Επιλεγόμενα, Γ – Τμήματος ΠΜΜΠ, Δ - ΠΚ