Επιστημονική υπεύθυνη:
 
Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
 Επιστημονικός συνεργάτης:
 
Διευθυντής Ερευνών
Κέντρον Ερεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού
Ακαδημία Αθηνών