Μαθήματα Κινέζικης Γλώσσας

Παρακαλώ επιλέξτε μάθημα:

 1. Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 1
 2. Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 2
 3. Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 3
 4. Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 4
 5. Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 5
 6. Εντατικά Μαθήματα HSK1
 7. Εντατικά Μαθήματα HSK2
 8. Εντατικά Μαθήματα HSK3
 9. Εντατικά Μαθήματα HSK4
 10. Εντατικά Μαθήματα HSK5
 11. Εντατικά Μαθήματα HSK6
Έντυπο αίτησης:

Περιγραφή Μαθημάτων:

 

Για καταβολή διδάκτρων με μετρητά παρακαλώ επικοινωνήστε με:

 

Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 1

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 02 Σεπτέμβρη - Δεκέμβρη (45 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 
Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 2
 
 • Μέρες:Τρίτη & Πέμπτη  
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 03 Σεπτέμβρη - Δεκέμβρη (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 1
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 

Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 3

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 02 Σεπτέμβρη - Δεκέμβρη (45 ώρες
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 2
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.

 

Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 4

 • Μέρες: Τρίτη & Πέμπτη
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 03 Σεπτέμβρη - Δεκέμβρη (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 3
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 

Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 5

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 02 Σεπτέμβρη - Δεκέμβρη (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 4
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €300 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 [Back to top]

Μαθήματα Προετοιμασίας HSK1

 • Μέρες: Παρασκευή
 • Ώρα: 6:00μ.μ - 8:30μ.μ
 • Διάρκεια: 12 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 06 Σεπτέμβρη - Νοέμβρη (30 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €200 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 

Μαθήματα Προετοιμασίας HSK2

 • Μέρες: Παρασκευή
 • Ώρα: 6:00μ.μ - 8:30μ.μ
 • Διάρκεια: 12 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 06 Σεπτέμβρη - Νοέμβρη (30 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €200 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 

Μαθήματα Προετοιμασίας HSK3

 • Μέρες: Παρασκευή
 • Ώρα: 6:00μ.μ - 8:30μ.μ
 • Διάρκεια: 12 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 06 Σεπτέμβρη - Νοέμβρη (30 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €200 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 

Μαθήματα Προετοιμασίας HSK4

 • Μέρες: Παρασκευή
 • Ώρα: 6:00μ.μ - 8:30μ.μ
 • Διάρκεια: 12 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 06 Σεπτέμβρη - Νοέμβρη (30 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €240 + κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 

Μαθήματα Προετοιμασίας HSK5

 • Μέρες: Παρασκευή
 • Ώρα: 6:00μ.μ - 8:30μ.μ
 • Διάρκεια: 12 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 06 Σεπτέμβρη - Νοέμβρη (30 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €240+ κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.
 

Μαθήματα Προετοιμασίας HSK6

 • Μέρες: Παρασκευή
 • Ώρα: 6:00μ.μ - 8:30μ.μ
 • Διάρκεια: 12 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 06 Σεπτέμβρη - Νοέμβρη (30 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 5-15
 • Δίδακτρα: €240+ κόστος διδακτικού υλικού
 • Χώρος διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί αργότερα.