Τα μαθήματα Κινέζικης γλώσσας προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι εναρμονισμένα τόσο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ξένες γλώσσες (CEFR), όσο και με το (HSK) Hanyu Shuiping Kaoshi και το Chinese Proficiency Test.
 
Οι φοιτητές του ΠΚ έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την Κινέζικη γλώσσα ως μάθημα επιλογής με 5 ECTS ή να την διδακτούν εκτός του προγράμματος σπουδών τους με έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%. 
 
Πρόγραμμα μαθημάτων Κινέζικων ΠΚ (Χειμερινό εξάμηνο 2018/19): 
 
ΜΑΜ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ΠΜ    ΔΤΕΠΑΣ Ώρα    Κτίριο Αιθ. Όνομα Διδάσκοντος
12360 ΓΛΩ 060 1 Κινέζικα Αρχάριοι Ι 5.00    .Τ..Α. 0900-1029    ΧΩΔ01 004 Zhang Jing
11946 ΓΛΩ 060 2 Κινέζικα Αρχάριοι Ι 5.00    Δ..Π.. 1330-1459    ΧΩΔ02 016 Duan Yingling
12105 ΓΛΩ 061 1 Κινέζικα Αρχάριοι ΙΙ 5.00    .Τ..Α. 1030-1159    ΧΩΔ01 004 Zhang Jing
14771 ΓΛΩ 061 2 Κινέζικα Αρχάριοι ΙΙ 5.00    Δ..Π.. 1500-1629    ΚΩΔ07  ΙΚ Duan Yingling
14772 ΓΛΩ 062 1 Κινέζικα Μέσο Επίπεδο Ι 5.00    Δ..Π.. 1630-1759    ΧΩΔ02 115 Duan Yingling