Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα για το κοινό: