Εκτύπωση
Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Δρ. Ρογήρος Ίλλαμπας

Δρ. Αντρούλα Γεωργίου

 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Διομήδης Μυριανθεύς

Χρύσω Ηρακλέους

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δρ. Ντόρια Νικολάου

Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου