Εκτύπωση
                                                                                                                                                                                               
                                                                  
ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Εις μνήμην Βασιλείου και Παρασκευής-Παρθενίας Παναγιώτου
για την καλύτερη διπλωματική εργασία στη γλωσσολογία
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος Κλασικών Σπουδών του Τμήματος