Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Τι πτυχία προσφέρει το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας;
Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας προσφέρει:

  1. Πτυχίο Κλασικών Σπουδών
  2. Πτυχίο Φιλοσοφίας
  3. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Κλασικές Σπουδές
  4. Διδακτορικό στις Κλασικές Σπουδές
  5. Πρόγραμμα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης (minor) στις Κλασικές Σπουδές
  6. Πρόγραμμα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης (minor) στη Φιλοσοφία

Πόσο συχνά δέχεται το Τμήμα αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές;
Μία φορά το χρόνο.

Είναι το πτυχίο Φιλοσοφίας ισότιμο με τα άλλα πτυχία της Φιλοσοφικής Σχολής;
Ναι.

Μπορούν οι απόφοιτοι του πτυχίου Φιλοσοφίας να διορισθούν ως Φιλόλογοι στη Μέση Εκπαίδευση;
Ναι.