Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας αποτελεί ένα από τα τρία Tμήματα που απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή. Το τμήμα προσφέρει δύο χωριστά προγράμματα εκ των οποίων το ένα επικεντρώνεται στο γνωστικό πεδίο των κλασικών σπουδών και το άλλο στο γνωστικό πεδίο της φιλοσοφίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δευτερεύουσας ειδίκευσης είτε στις κλασικές σπουδές είτε στη φιλοσοφία, όπως και η δυνατότητα ερευνητικής εμβάθυνσης στις κλασικές σπουδές με το μεταπτυχιακό και διδακτορικό.

Το Tμήμα απαρτίζεται από εννέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, των οποίων οι ερευνητικές ειδικεύσεις καλύπτουν τα γνωστικά πεδία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας, της ιστορικής γλωσσολογίας καθώς και της φιλοσοφίας. Οι φοιτητές του Τμήματος προέρχονται πρωτίστως από την Κύπρο και δευτερευόντως από την Ελλάδα.
 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις πολύτιμες δεξιότητες της καλής χρήσης του λόγου και της κριτικής σκέψης. Οι δεξιότητες αυτές τους επιτρέπουν να απασχοληθούν με επιτυχία στη δημόσια ή ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στον δημόσιο τομέα, στον τομέα των Μ.Μ.Ε, στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες, καθώς και αλλού. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί απόφοιτοί μας έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο είτε την εξειδίκευσή τους στις κλασικές σπουδές ή την φιλοσοφία είτε την διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους σε τομείς όπως η εκπαίδευση.