Εκτύπωση

Στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας διεξάγεται πλούσια και πολυσχιδής ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς της Κλασικής Φιλολογίας, της Ιστορικής Γλωσσολογίας και της Φιλοσοφίας. Συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχουν οι προσωπικές ιστοσελίδες των Καθηγητών του Τμήματος, αλλά και τα βιογραφικά σημειώματα των μεταδιδακτορικών ερευνητών και των ειδικών επιστημόνων, τα οποία είναι ανηρτημένα υπό την επικεφαλίδα "Προσωπικό" > "Ακαδημαϊκό".