Χειμερινό εξάμηνο 1996/1997:

Θεόδωρος Στεφανόπουλος, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
ΑΕΦ 140 «Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο και δράμα»
ΑΕΦ 271 «Λυσίας»

Σάββας Τσοχατζίδης, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής γλωσσολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΒΝΕ 192 «Νεοελληνική γλώσσα Ι»

 

Εαρινό εξάμηνο 1996/1997:

Δημήτριος Λυπουρλής, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας (Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΕΦ 141 «Ιπποκρατικά κείμενα»
ΑΕΦ 238 «Αριστοτέλης: Πάθη, έξεις»

Χειμερινό εξάμηνο 1997/1998:
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Επισκέπτης Καθηγητής φιλοσοφίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΦΙΛ 255 «Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία»
ΦΙΛ 515 «Οι φιλοσοφίες της ύπαρξης»

Δημήτριος Λυπουρλής, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΕΦ 142 «Θουκυδίδης, Ιστοριών βιβλίο Α΄»
ΑΕΦ 204 «Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση»

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής κλασικής φιλολογίας
ΛΑΤ 186 «Πετρωνίου, Satyricon»
ΛΑΤ 286 «Ορατίου, Ars Poetica»

 

Εαρινό εξάμηνο 1997/1998:

Δημήτρης Ανδριόπουλος, Επισκέπτης Καθηγητής φιλοσοφίας (Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΦΙΛ 511 «Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα»
ΦΙΛ 160 «Νεοελληνική αισθητική»

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας
ΑΕΦ 129 «Αριστοφάνους, Βάτραχοι»
ΛΑΤ 182 «Σενέκας»

Gaberell Drachman, Επισκέπτης Καθηγητής γλωσσολογίας (Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Salzbourg Αυστρίας)
ΑΓΛ 263 «Φωνητική»
ΑΓΛ 460 «Φωνολογία»

 

Χειμερινό εξάμηνο 1998/1999:

Βασίλειος Κύρκος, Επισκέπτης Καθηγητής φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΦΙΛ 108 «Αρχαίος ελληνικός διαφωτισμός και σοφιστική»
ΦΙΛ 233 «Φιλοσοφική σκέψη στη νεότερη Ελλάδα»

Δημήτριος Λυπουρλής, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΕΦ 036 «Θεματογραφία»
ΑΕΦ 136 «Πλάτωνος, Πολιτεία, Βιβλίο Α΄»

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής κλασικής φιλολογίας
ΑΕΦ 037 «Θεματογραφία»
ΑΕΦ 230 «Μενάνδρου, Δύσκολος»

Gaberell Drachman, Επισκέπτης Καθηγητής γλωσσολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Salzbourg Αυστρίας)
ΑΓΛ 263 «Φωνητική»
ΑΓΛ 461 «Μορφολογία»

 

Εαρινό εξάμηνο 1998/1999:

Δημήτριος Λυπουρλής, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΕΦ 104 «Αρχαία ελληνική μετρική»
ΑΕΦ 143 «Ηροδότου Ιστορίαι, Εκλογές»

Γεώργιος Χριστοδούλου, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΑΕΦ 249 «Δημοσθένους, Κατά Νεαίρας»
ΑΕΦ 403 «Κριτική του ελληνικού κειμένου»

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής κλασικής φιλολογίας
ΛΑΤ 181 «Κικέρωνος, Κατά Κατιλίνα ΙΙΙ»
ΛΑΤ 280 «Ορατίου, Ωδές, βιβλίο ΙΙΙ»

 

Χειμερινό εξάμηνο 1999/2000:

Γεώργιος Χριστοδούλου, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΑΕΦ 255 «Λουκιανού, Αληθών Διηγήσεων»
ΑΕΦ 610 «Υφολογία της αρχαίας ελληνικής»

Ανδρέας Βοσκός, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΑΕΦ 020 «Αρχαία ελληνική θεματογραφία»
ΑΕΦ 106 «Αρχαϊκή επική ποίηση»

Αριστέα Σιδέρη -Τόλια, Επίκουρος Επισκέπτρια Καθηγήτρια λατινικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΛΑΤ 270 «Βεργιλίου, Αινειάς»
ΛΑΤ 171 «Κικέρωνος, Pro Milone»

 

Eαρινό εξάμηνο 1999/2000:

Βάιος Λιαπής, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής
(Μεταπτυχιακός Διδακτικός Βοηθός Τμήματος Κλασικών Σπουδών της Γλασκώβης)
ΑΕΦ 121 «Σοφοκλή, Τραχίνιαι»
ΑΕΦ 133 «Ελληνιστικά ερωτικά επιγράμματα»
ΑΕΦ 248 «Δημοσθένου, Α΄Ολυνθιακός»

 

Χειμερινό εξάμηνο 2000/2001:

Δημήτρης Ανδριόπουλος, Επισκέπτης Καθηγητής φιλοσοφίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΦΙΛ 252 «Εισαγωγή στη νεοελληνική αισθητική»
ΦΙΛ 171 «Εισαγωγή στα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα»

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής κλασικής φιλολογίας
ΛΑΤ 182 «Σενέκας»
ΛΑΤ 297 «Κάτουλλος»

 

Εαρινό εξάμηνο 2000/2001:

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής κλασικής φιλολογίας.
ΛΑΤ 291 «Οράτιος»
ΛΑΤ 195 «Τάκιτος»

Ιωάννης– Θεοφάνης Παπαδημητρίου, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής
φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΑΕΦ 112 «Ελεγεία και ίαμβος»
ΑΕΦ 254 «Μεταγενέστερη πεζογραφία»

Δημήτρης Πορτίδης, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 261 «Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης»
ΦΙΛ 161 «Νεώτερος εμπειρισμός»

 

Χειμερινό εξάμηνο 2001/2002:

Νικόλαος Αυγελής, Επισκέπτης Καθηγητής φιλοσοφίας
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΦΙΛ 173 «Φιλοσοφία της επιστήμης»
ΦΙΛ 270 «Φιλοσοφία της γλώσσας»

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής κλασικής φιλολογίας.
ΛΑΤ 175 «Βεργιλίου, Αινειάς, βιβλίο 4»
ΛΑΤ 271 «Προπέρτιος»

Γεώργιος Κατσής, Επισκέπτης Λέκτορας αρχαίας ελληνικής φιλολογίας.
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΑΕΦ 232 «Καλλιμάχου επιγράμματα»
ΑΕΦ 328 «Τεχνικές της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας»

Δημήτρης Πορτίδης, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 174 «Ορθολογισμός και σχετικισμός»
ΦΙΛ 204 «Θεωρίες αιτιότητας»

 

Εαρινό εξάμηνο 2001/2002:

Ιωάννης– Θεοφάνης Παπαδημητρίου, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας.
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΑΕΦ 136 «Πλάτωνος, Συμπόσιον»
ΑΕΦ 112 «Ελεγεία και ίαμβος»

Κώστας Παναγιωτάκης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής λατινικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Γλασκώβης)
ΛΑΤ 183 «Ιουβενάλη, Σάτιρες»
ΛΑΤ 288 «Ρωμαϊκή κωμωδία»

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής κλασικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών)
ΑΕΦ 130 «Μενάνδρου, Δύσκολος»
ΑΕΦ 238 «Αριστοτέλους, Ποιητική»

Δημήτρης Πορτίδης, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 004 «Λογική»
ΦΙΛ 261 «Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης»

Κωνσταντίνος Πρώιμος, Επισκέπτης Λέκτορας της φιλοσοφίας
(Πανεπιστήμιο Κρήτης)
ΦΙΛ 153 «Η τέχνη του βίου»
ΦΙΛ 253 «Ιστορία των αισθητικών ιδεών»

 

Χειμερινό εξάμηνο 2002/2003:

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Επισκέπτης Καθηγητής γλωσσολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΓΛ 163 «Ιστορική Γλωσσολογία Ι»
ΑΓΛ 364 «Η ελληνική των παπύρων»

Θεόδωρος Στεφανόπουλος, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Πατρών)
ΑΕΦ 148 «Λυσίας»
ΑΕΦ 228 «Μετακλασική τραγωδία»

Σπυρίδων Τζούνακας, Επισκέπτης Λέκτορας λατινικής φιλολογίας
ΛΑΤ 184 «Λουκανού, Pharsalia I»
ΑΤ 296 «Τακίτου, Agricola»

Αντώνης Χατζησταύρου, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 002 «Αρχαία ελληνική φιλοσοφία»
ΦΙΛ 180 «Θεωρίες των δικαιωμάτων»

Ιωάννης Χριστοδούλου, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 115 «Φιλοσοφία και ζωή στον ύστερο στωικισμό: Η περίπτωση του Επίκτητου»
ΦΙΛ 243 «Ορθολογισμός – εμπειρισμός: η θεωρία της γνώσης στη νεότερη φιλοσοφία»

 

Εαρινό εξάμηνο 2002/2003:
Σπυρίδων Τζούνακας, Επισκέπτης Λέκτορας λατινικής φιλολογίας
ΛΑΤ 174 «Σαλλουστίου, Κατιλίνας»
ΛΑΤ 285 «Τιβούλλου, Elegiae I»

Αικατερίνη Συνοδινού, Επισκέπτρια Καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ΑΕΦ 126 «Ευριπίδου, Εκάβη»
ΑΕΦ 326 «Κριτικά και ερμηνευτικά προβλήματα της τραγωδίας»

Ιωάννης Χριστοδούλου, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 110 «Η γνώση στην ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνα»
ΦΙΛ 231 «Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική: η σχολή της Φραγκφούρτης»

 

Χειμερινό εξάμηνο 2003/2004:
Θεόδωρος Στεφανόπουλος, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Πατρών)
ΑΕΦ 125 «Ευριπίδου, Βάκχες»
ΑΕΦ 204 «Αρχαία ελληνική μετρική»

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Επισκέπτης Καθηγητής γλωσσολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΓΛ 163 «Ιστορική Γλωσσολογία Ι»
ΑΓΛ 365 «Μορφολογία της αρχαίας ελληνικής»

Σπυρίδων Τζούνακας, Επισκέπτης Λέκτορας λατινικής φιλολογίας
ΛΑΤ 179 «Καίσαρος, De Bello Gallico»
ΛΑΤ 380 «Περσίου, Σάτιρες»

Ιωάννης Χριστοδούλου, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 152 «Η φιλοσοφία του Νίτσε»
ΦΙΛ 213 «Η φιλοσοφία του Σπινόζα»

 

Εαρινό εξάμηνο 2003/2004:

Σπυρίδων Τζούνακας, Επισκέπτης Λέκτορας λατινικής φιλολογίας
ΛΑΤ 174 «Κικέρωνος, Κατά Κατιλίνα Ι»
ΛΑΤ 281 «Σενέκα, Τρωάδες»

I. N. Περυσινάκης, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ΑΕΦ 111 «Αρχαϊκή λυρική ποίηση»
ΑΕΦ 609 «Αρχαϊκές ηθικές αξίες»

Ιωάννης Χριστοδούλου, Επισκέπτης Λέκτορας φιλοσοφίας
ΦΙΛ 215 «Πλάτων, Αριστοτέλης, Καντ: Αρχές ηθικότητας»
ΦΙΛ 114 «Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη»

Δημήτρης Μπερούτσος, Επισκέπτης Λέκτορας κλασικής φιλολογίας
ΑΕΦ 117 «Εισαγωγή στο αρχαίο ελληνικό δράμα»
ΑΕΦ 102 «Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ρητορική»

Γεωργία Αποστολοπούλου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια φιλοσοφίας
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ΦΙΛ 155 «Προβλήματα της θεωρητικής φιλοσοφίας του Kant»
ΦΙΛ 250 «Heidegger: Φιλοσοφία της τέχνης»

Αναστάσιος Νικολαϊδης, Επισκέπτης Καθηγητής κλασικής φιλολογίας
(Πανεπιστήμιο Κρήτης)
ΑΕΦ 239 «Θεοφράστου, Χαρακτήρες»
ΑΕΦ 646 «Πλούταρχος»

 

Χειμερινό εξάμηνο 2004/2005:

Δημήτριος Λυπουρλής, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΕΦ 241 «Ιπποκρατικά κείμενα»
ΑΕΦ 301 «Κριτικά προβλήματα επιλεγμένων αρχαιοελληνικών κειμένων»

Γρηγόρης Μολύβας, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής φιλοσοφίας
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΦΙΛ 152 «Νεότερη πολιτική φιλοσοφία: Machiavelli, Luther, Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Hume, Russeau, Burke, Bentham, J.S. Mill, Tocqueville, Hegel, Marx, Nietzsche»
ΦΙΛ 225 «Κλασικός ωφελιμισμός και θεωρίες δικαιωμάτων κατά τον 18ο αιώνα»

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Επισκέπτης Καθηγητής γλωσσολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΓΛ 163 «Ιστορική γλωσσολογία Ι»
ΑΓΛ 609 «Ονοματολογία. Ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια του αρχαίου γεωγραφικού χώρου»

 

Εαρινό εξάμηνο 2004/2005:

Δημήτριος Λυπουρλής, Επισκέπτης Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΕΦ 138 «Αριστοτέλου, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλίο Β΄»
ΑΕΦ 242 «Θουκυδίδου, βιβλίο Α΄»

Βύρων Καλδής, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής φιλοσοφίας
(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
ΦΙΛ 003 «Νεώτερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία»
ΦΙΛ 339 «Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία»

 

Χειμερινό εξάμηνο 2005/2006:

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Επισκέπτης Καθηγητής γλωσσολογίας
(Ομότιμος Καθηγητηής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΓΛ 163 «Ιστορική γλωσσολογία Ι»
ΑΓΛ 368 «Ιστορικοσυγκριτική γραμματική των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών»

Στέλιος Βιρβιδάκης, Επισκέπτης Καθηγητής φιλοσοφίας
(Πανεπιστήμιο Αθηνών)
ΦΙΛ 176 «Εφαρμοσμένη ηθική»
ΦΙΛ 309 «Μεταφυσική του Καντ»

 

Εαρινό εξάμηνο 2005/2006:

Στέφανος Ματθαίος, Επίκουρος Καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
ΑΕΦ 237 «Πλάτωνος, Φαίδρος»
ΑΕΦ 611 «Αρχαία ελληνική διδακτική και ποίηση»

 

Χειμερινό εξάμηνο 2006/2007:

Αικατερίνη Συνοδινού, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
ΑΕΦ 226 Ευριπίδου Εκάβη
ΑΕΦ 420 Αισχύλου Αγαμέμων

Γεώργιος Χριστοδούλου, Επισκέπτης Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών
(Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)
ΑΕΦ 255 Δίωνος Χρυσοστόμου, Ευβοϊκός ή Κυνηγός
ΑΕΦ 610 Υφολογία του Αρχαίου Ελληνικού λόγου

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Επισκέπτης Καθηγητής Γλωσσολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
ΑΓΛ 263 Ιστορική Γλωσσολογία Ι
ΑΓΛ 456 Εισαγωγή στη διαχρονική ονοματολογία

 

Εαρινό εξάμηνο 2006/2007:

Γεώργιος Χριστοδούλου, Επισκέπτης Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών
ΑΕΦ 254 Πλουτάρχου Περί Ευθυμίας
ΑΕΦ 604 Μεταφραστική των Κλασικών κειμένων

Ιωάννης Χριστοδούλου, Επισκέπτης Λέκτορας Φιλοσοφίας
ΦΙΛ 103 Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία
ΦΙΛ 375 Φιλοσοφική Πράξη

Χάρης Χατζηιωάννου, Επισκέπτης Λέκτορας Φιλοσοφίας
ΦΙΛ 104 Λογική
ΦΙΛ 367 Θέματα Φιλοσοφίας του Νου

Νικολέττα Καναβού, Επισκέπτης Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΑΕΦ 244 Ηροδότου Ιστορίαι
ΑΕΦ 252 Λουκιανού Αληθή Διηγήματα

 

Χειμερινό εξάμηνο 2007/2008:

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Επισκέπτης Καθηγητής Γλωσσολογίας
(Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
ΑΓΛ 465 Μορφολογία της αρχαίας ελληνικής
ΑΓΛ 263 Ιστορική Γλωσσολογία Ι

Νικολέττα Καναβού, Επισκέπτης Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΑΕΦ 131 Θεματογραφία Αρχαίων ελληνικών
ΑΕΦ 229 Αριστοφάνης

Γεώργιος Χριστοδούλου, Επισκέπτης Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών
(Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)
ΑΕΦ 437 Πλάτωνος, Επιστολή Ζ΄
ΑΕΦ 613 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία

Γεώργιος Σαββαντίδης, Επισκέπτης Καθηγητής Λατινικών
(Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
ΛΑΤ 283 Κικέρων
ΛΑΤ 386 Λίβιος

Γεώργιος Μανιάτης, Επισκέπτης Λέκτορας Φιλοσοφίας
ΦΙΛ 201 Διαλεκτική Ηράκλειτου και επιδράσεις της
ΦΙΛ 327 Σχέση πλατωνικής ψυχολογίας και πλατωνικής πολιτειολογίας

Ιωάννης Χριστοδούλου, Επισκέπτης Λέκτορας Φιλοσοφίας
ΦΙΛ 205 Αρχαίος και Νεότερος Στωικισμός
ΦΙΛ 475 Η Φιλοσοφική Ανθρωπολογία του Νίτσε

 

Εαρινό εξάμηνο 2007/2008:

Γεώργιος Σαββαντίδης, Επισκέπτης Καθηγητής Λατινικών
(Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
ΛΑΤ 272 Κικέρων (ρητορικός λόγος)
ΛΑΤ 276 Λατινική Ιστοριογραφία

Νικολέττα Καναβού, Επισκέπτης Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΑΕΦ 214 Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση
ΑΕΦ 235 Πλάτωνος Συμπόσιον

Χαρίλαος Αυγερινός, Επισκέπτης Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΑΕΦ 131 Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών
ΑΕΦ 256 Ηλιοδώρου Αιθιοπικά

Άννα Αραβαντινού, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας
ΦΙΛ 302 Αναξαγόρας, Εμπεδοκλή, Δημόκριτος
ΦΙΛ 401 Αριστοτέλη Α΄ των Μεταφυσικών

Γεώργιος Μανιάτης, Επισκέπτης Λέκτορας Φιλοσοφίας
ΦΙΛ 206 Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι
ΦΙΛ 319 Ηθική του Αριστοτέλη