Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
(1) Διδακτικές Επινοήσεις, αποτελέσματα 1ης προκήρυξης
(3) Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Τεύχος 27
 
combo.jpg