Μήνυμα Καλωσορίσματος
Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας.....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

15.JPG

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
(2) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς διδάσκοντες:  
     (α) Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων  
     (β) Εργαστήρια για όλους τους διδάσκοντες