Στα τέλη του 2004, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου ενέκρινε το κείμενο Πολιτικής Τηλεμάθησης για ενεργό προώθηση της τηλεμάθησης.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. θα αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενσωμάτωση της τηλεμάθησης με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιδείξεων για τους τρόπους χρήσης λογισμικών τηλεμάθησης που παρέχει το Πανεπιστήμιο (π.χ. Blackboard, Turnitin). Σχετικά σεμινάρια θα προσφέρονται και προς τους φοιτητές. 

Στις πιο κάτω ιστοσελίδες αναφέρεται κατάλογος με σχετικό υλικό:
Βάσεις Δεδομένων / Ηλεκτρονικές Πηγές
Χρήσιμες Συνδέσεις - Χρήσιμες ιστοσελίδες για διδάσκοντες
 
 
Ηλεκτρονική Εγγραφή για τρέχουσες δραστηριότητες προς διδάσκοντες 
Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συχνά και περισσότερες πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες πριν την έναρξη κάθε δραστηριότητας.
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ - συμπεριλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε θέματα τηλεμάθσης:
Πρόγραμμα εργαστηρίων για διδάσκοντες, Χ.Ε. 2019-2020-Επιπλέον εκπαιδευτικά εργαστήρια ανοιχτά σε όλους τους διδάσκοντες:
Εργαστήρια H/Y 004, Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».
 
4 Σεπτεμβρίου 2019
14:00-17:00
Εργαλεία Office 365 (Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής)
11 Σεπτεμβρίου 2019
14:00-17:00
Προχωρημένο Επίπεδο στο Blackboard (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)
18 Σεπτεμβρίου 2019
14:00-16:00
Χρήση εργαλείων Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό:
Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
 
10ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων 2019-20
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προς τους διδάσκοντες, διοργανώνει τριήμερο Πρόγραμμα Ένταξης νέων διδασκόντων στις 28-29-30 Αυγούστου 2019. 
Κατεβάστε το πρόγραμμα και κάντε ηλεκτρονική εγγραφή.
 
1η ημέρα - Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019:  Αίθουσα 016 (ισόγειο), ΧΩΔ-02, Πανεπιστημιούπολη.
 
08:45-09:00 Registrations and coffee – meet the trainer: Dr. Lisa Hayes, Academic Developer, Plymouth University, UK.
09:00-12:30 Session 1 – Introduction to teaching for new academic staff: 
 • A – Learning Theories & Teaching Approaches: This session will enable participants to consider and discuss a range of learning theories (including behaviourist, cognitive and constructivist, social and situated, Humanistic and self).   The session will then lead on to presenting practical strategies that teachers can use in class to support these learning theories (active learning, group work, snowball, case studies).
 • B – Developing Lessons and Schemes of Work: This session will present the principles of constructive alignment and allow the participants to access tools to use when planning a session, or series of sessions.
 • C – Presentation Skills: This session will introduce the 7 Steps to Perfect Presentations, and will involve a short micro-presentation from each participant to a small group of peers, with constructive feedback
 • 12:30-13:30 Προσφορά μεσημεριανού-Εστιατόριο A. Zorbas Catering Ltd – ισόγειο, ΚΟΔ01, Πανεπιστημιούπολη
  13:30-16:30 Session 2 – Using Technology to support Learning:
 • A – Supporting Student Engagement  – using automated response tools and other technologies to support student engagement (e.g. Padlet, Mentimeter, Poll Anywhere).
 • B – Flipping the Classroom – theories of flipped learning and ideas for approaches and strategies using technology that support a flipped approach
 • C – Using a Virtual Learning Environment (VLE) effectively, principles and examples of best practice in using a VLE to support student learning 
 • 16:30-17:30 Εργαλεία & Υπηρεσίες Πληροφορικής - Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής: 
 • Email, VPN, Wireless, Διαδικασίες αγορών μηχανογραφικού εξοπλισμού,Printing, Χρήση εξοπλισμού πληροφορικής στις αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια Η/Υ
 •  
  2η ημέρα - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019: Αίθουσα 016 (ισόγειο), ΧΩΔ-02, Πανεπιστημιούπολη.
   
  09:00-10:30
  Εγχειρίδιο ακαδημαϊκού προσωπικού (Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού):          
 • Διαδικασία ανέλιξης (tenure track)
 • Ερευνητικά προγράμματα
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • 10:30-11:00 Διάλειμμα καφέ
  11:00-12:00
  Επαγγελματική ανάπτυξη (Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών):     
 • Εξισορρόπηση έργου-φόρτος εργασίας-ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό έργο ακαδημαϊκών (service balancing)         
 • Θεσμός ακαδημαϊκού συμβούλου
 • 12:00-13:00
  Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης φοιτητών (Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής):
 • Τεχνικές αξιολόγησης φοιτητών: παραδείγματα, εργασίες, εξετάσεις
 • Βαθμολογίες
 • 13:00-14:00
  Προσφορά μεσημεριανού (συμμετοχή εκπροσώπων οικείων Τμημάτων) 
  Εστιατόριο A. Zorbas Catering Ltd – ισόγειο, ΚΟΔ01, Πανεπιστημιούπολη
  14:00-16:00
  Επισκέψεις σε οικεία Τμήματα (που θα έχουν νέους διδάσκοντες στο Χ.Ε. 2019-20)
 • Γνωριμία με το Τμήμα, συναδέλφους
 • Διαδικασία δημιουργίας νέων μαθημάτων
 •  
  3η ημέρα-Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019: Εργαστήριο H/Y 005, Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».
   
  09:00-10:00 Σύστημα ΕΡΜΗΣ (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών) 
  10:00-13:00 Εισαγωγή στο Blackboard (Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)
  13:00-14:00 Προσφορά μεσημεριανού - Εστιατόριο A. Zorbas Catering Ltd – ισόγειο, ΚΟΔ01, Πανεπιστημιούπολη
  14:00-16:00 Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό & ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
  16:00-17:00 Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Τμήμα Ψυχολογίας)                   Αίθουσα 007 (ισόγειο), ΧΩΔ-02
  17:00-18:00 Ελεύθερος χρόνος
  18:00-19:30 Reception/κοκτέιλ - “Τέντα” Κτηρίου Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
   
   
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:
   
  9ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια 2018-19: 
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τεύχος 60, Ιανουάριος 2019 (σελ. 23)
  (1) Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Blackboard:
  (α) Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00-15:15 - Παρουσιάσεις: Χρήση εργαλείων Blackboard από διδάσκοντες: παραδείγματα/case studies
  Πρόγραμμα:
  14:00-14:15, Εγγραφές & Καφές
  14:15-14:35 Μαριάννα Κυπριανού, Ελένη Νικηφόρου, ΕΕΠ, Κέντρο Γλωσσών
  14:35-14:55 Δημοκράτης Γ. Ε. Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  14:55-15:15 Δώρα Λοϊζίδου, ΕΕΠ, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Αίθουσα 018 (ισόγειο), ΚΟΔ07, Πανεπιστημιούπολη.
  (β) Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00-17:00 - Εργαστήριο: Εισαγωγή στη Χρήση Blackboard
  Θέματα:
  -Παρουσίαση των ρόλων χρηστών στο Blackboard
  -Γενικές λειτουργίες σχεδιαστή μαθήματος και διδάσκοντος
  -Διαμόρφωση και προσαρμογή της σελίδας του μαθήματος 
  -Εισαγωγή και προσαρμογή περιεχομένου
  -Παρουσίαση χρήσης εργαλείων μαθήματος: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Web Links, Syllabus, Learning modules
  Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κάππος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων.
  Εργαστήριο Β307 (υπόγειο -3), Κτήριο ΘΕΕ02 (ΜΑΣ)
  (γ) Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 12:00-15:00 - Εργαστήριο: Προχωρημένο Eπίπεδο στη Χρήση Blackboard - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
  (2) 6 & 7 Νοεμβρίου 2018,Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου που θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
  Session 1-Coaching & mentoring to support learning
  Session 2-Effective peer review to support enhancement
  Session 3-Using Team Based Learning to enhance student engagement
  Εκπαιδεύτρια: Dr. Lisa Hayes, Academic Developer, Plymouth University, UK.
  Αίθουσα 018 (ισόγειο), ΚΟΔ07, Πανεπιστημιούπολη. 
  (3) 16 Ιανουαρίου 2019, Τετάρτη 3-5μμ, Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για τους διδάσκοντες:
  Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
  (θα ακολουθήσει σύντομη ξενάγηση της Βιβλιοθήκης)
  Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο 004 (ισόγειο), Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
   
  3. Μέσα στο Πρόγραμμα Προσανατολισμού για διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 διοργανώθηκε στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου σεμινάριο με τίτλο "E-Learning by Design". Το σεμινάριο παρουσίασε ο εκπαιδευτής Richard Pinet, Manager, Centre for e-Learning, University of Ottawa, Canada. Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις και άλλο υλικό του σεμιναρίου "E-Learning by Design" εδώ στην ιστοσελίδα μας.

  2. "Using Learning Design as an Approach to Creating New and Innovative Learning Activities" 7 & 8 Απριλίου 2008: Gráinne Conole, Καθηγήτρια Τηλεμάθησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ηνωμένο Βασίλειο. 

  Παρουσίαση      Σημειώσεις      Blog       Aspects of Learning Design
  Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Κοινότητα, Τεύχος 24, Ιούνιος 2008 (σελ. 4)

  1. Ημερίδα Τηλεμάθησης, 21 Φεβρουαρίου 2006:

  EU Data Protection Rules – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 

  When you enter a UCY public event you enter an area where photography, audio, and video recording may occur. By taking part in the event you grant UCY  full rights to use the audiovisual material for publicity purposes. This might include, but is not limited to, printed and online publicity, social media, press releases etc. If you do not wish to be a part of the audiovisual coverage please inform the event organizer

  Εισέρχεστε σε δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία πιθανόν να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη. Συμμετέχοντας στη δημόσια εκδήλωση δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό σε δράσεις δημοσιότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , Ανακοινώσεις Τύπου, έντυπο υλικό, αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην οπτικοακουστική κάλυψη παρακαλώ ενημερώστε το διοργανωτή.