ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΣΣΟΥ
HADJISTASSOU STELLA
ΧΑΤΖΗΣΤΑΣΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
...
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)
Πανεπιστημιούπολη
-
22892902
-
https://shadjis.wordpress.com

Προσωπικό Προφίλ

 

EDUCATIONAL PROFILE

 

Ph.D. in Rhetoric/Composition and Linguistics (Specialization in Computer Assisted Language Learning), Arizona State University, Tempe, AZ, 2009
           Dissertation Title: “Polyphony, Conflict and Argumentation in Networked and Face-to-Face Exchanges among Advanced English as a Second Language
                                        (ESL) Learners: A Cultural-Historical Activity Perspective."
           Overall GPA: 4.00/4.00 (Chair: Dr. Karen L. Adams, Committee Members: Dr. Elly van Gelderen and Dr. Christian Faltis- University of California at Davis)

                                   

Master of Teaching English as a Second Language, Arizona State University, Tempe, AZ, 2002
            Focus: Second Language Acquisition from a Vygotskian Psycholinguistic Perspective
            Applied Project: Second Language Acquisition from a Vygotskian Perspective: Microgenetic Development
            Overall GPA: 4.00/4.00
            (Chair: Dr. Marysia Johnson, Committee Members: Dr. Elly Van Gelderen and Dr. Sarah Brem)

 

Bachelor of Arts in English Literature Roosevelt University, Chicago, IL, 2000
        Overall GPA: 3.45/4.0

 Research Interests

The Integration of Tech in ESL and Teacher Training, such as Newly Constructed Platforms and Augmented Reality; English as a Second/Foreign Language Learning in Virtually-Constructed Environments; Mobile Technologies; Epistemology in Pre-service Teacher Training; Ecological Perspectives in Linguistics; Emerging Contradictions in Virtually-Constructed Environments; The Application of Engeström’s (1987;1993;1999) Complex Cultural-historical Activity Model (CHAT) in Synchronous and Asynchronous Computer-mediated Communications and Face-to-face Encounters in ESL; Second Language Learning in Web 2.0 and More Precisely Learning in Virtual Environments such as Second Life; Second Language Acquisition and Vygotskian and Leont’evian Approaches to Activity Theory; Microgenetic Development; Peer Feedback Exchanges in Advanced ESL Classrooms; Sociolinguistics.

 

 

PUBLICATIONS

 A. BOOKS
Hadjistassou, S. K., & Kyriakides (2018). E. Master Thesis Guidelines in Applied Physics. ISBN – 978-9934-22-101-9


B. BOOK CHAPTERS (Refereed)

[1] Hadjistassou, S. K. (2018). Composing a Literature Review Section. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[2] Fedotov, A. K. & Hadjistassou, S. K. (2018). Selection of Innovative Topics. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[3] Hadjistassou, S. K. (2018). Type of Research Undertaken and Research Methodology. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[4] Hadjistassou, S. K. (2018). Presentation and Discussion of Findings. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[5] Hadjistassou, S. K. & Molka-Danielsen, J. (2016). Designing Alien Mysteries in Chatterdale: An Instructor’s Perspective. Handbook of Research on Gaming Trends in P-12 Education.

[6] Hadjistassou, S. K (2008). Emerging Feedback in Two English as a Second Language (ESL) Writing Forums. In Felicia Zhang and Beth Barber (Eds.) The Handbook of Research on Computer Enhanced Language Acquisition and Learning. IGI Global, 343-362.

 [7] Hadjistassou, S. K. (2007). A Cultural-historical Activity Perspective: Collaborative Peer Review Exchanges Using Asynchronous Communications and Face-to-Face Interactions. In Riikka Alanen and Sari Poyhonen (Eds.) Language in Action. Vygotsky and Leontievian Legacy. Cambridge University Press, 380-394.
 

 C.JOURNAL ARTICLES (Refereed)

[8] Hadjistassou, S. & Avgousti, M. I. [In-preparation]. Designing AR for foreign language learning.

[9] Hadjistassou, S. & Avgousti, M. I. [Under Review]. (Re)Designing Augmented Reality Applications to Facilitate Intercultural Telecollaborations

[10] Avgousti, M. I. & Hadjistassou, S. [In-press]. ReDesign: Redesigning learning through a new Learning Management System. The EuroCALL Review.

[11] Hadjistassou, S., Avgousti, M. I., & Allen, C. [In-press]. Pre-service teachers' and instructor's reflections on virtually-afforded feedback during a distant teaching practicum experience. Journal of Teacher Education and Professional Development.

[12] Allen, C., & Hadjistassou, S. K. [2018]. Remote tutoring of pre-service teachers’ using i-Pads. ELT Journal, 72 (4), 353-364.

[13] Hadjistassou, S., & Allen, C. [2018]. Using i-Pad mediated recordings and virtual feedback to introduce pre-service teachers to the epistemology of the teaching practice. Journal of Computers in Education, 373-392.

[14] Hadjistassou, S. K. (2017). The epistemology of skill and knowledge development to teach Portuguese in a virtual learning environment. The International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 7 (1), 12-29.

[15] Hadjistassou, S. K. & Molka-Danielsen, J (2016). An experienced Austrian educator’s view on the 3D skills implemented to design and integrate an alien mystery in OpenSim. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 6 (4), 1-19.

 [16] Hadjistassou, S. K. (2016). Culturally Afforded Tensions in the Second Life Metaverse: From Sustainability Initiatives in Europe to Sustainability Practices in the United States. Web-based Learning and Teaching Technologies, 11 (2), 14-38.
 
[17] Hadjistassou, S. K. (2012). “An Activity Theory Exegesis on Conflict and Contradictions in Networked Discussions and Feedback Exchanges." CALICO Journal, 12 (2), 1-39.

 

 D. ENCYCLOPEDIA ENTRIES (Refereed)

[18] Faltis, C. and Hadjistassou, S. K. (2008). “Situated Learning.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).
 
[19] Hadjistassou, S. K (2008). “Culture Shock.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).  
 
[20] Hadjistassou, S. K. (2008). “Deficit-based Education Theory.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).  
 
[21] Hadjistassou, S. K. (2008). “Home Language Survey.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).

 

 D. CONFERENCE PROCEEDINGS (Refereed)

[22] Hadjistassou, S., & Avgousti, M. I. [2019]. ReDesigning language learning through digitally-afforded intercultural activities: The ReDesign project. EuroCALL conference proceedings.  

[23] Molka-Danielsen, J., Hadjistassou, S., & Messl-Egghart, G. (2016) Investigating the affordances in affective learning in the Chatterdale mystery. CALL Communities and Culture, EuroCALL conference proceedings, 319-324.  

[24] Allen, C., S. K. Hadjistassou, & Richardson, D. (2016). Using iPads as tools to evaluate preservice   teachers’ teaching practice. CALL Communities and Culture, EuroCALL conference proceedings, 20-24.

[25] Molka-Danielsen, J, Mundy, D., Hadjistassou, S., Stefanelli, C. (2012). “Working Towards Good Practice in Virtual Worlds Teaching: Developing a Framework through the Euroversity Project.” Chapter in IRIS 2012 Selected Papers, Tapir Akademisk Press, Nr. 3.

[26] Hadjistassou, S. K. (2006). “A Cross-Cultural Examination of the Role of Gender in the Pragmatic Use of Diminutives.” Proceedings of 31st International LAUD Symposium, Landau, Germany, 1-25.

 

E. OTHER PUBLICATIONS

 • Hadjistassou, S. K. (2011). “Οι προοπτικές των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων στην εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, στην εκπαίδευση και  έρευνα.” University of Cyprus Newsletter.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2010). “From Virtual Worlds to Virtual Engineering Classrooms: Emerging Virtual Learning Experiences in Engineering and English as a Second Language.” KIOS Newsletter, University of Cyprus.
 • Hadjistassou, S. K. (2009). “A Teaching Tip: 3-D Learning for Online Technical Writing.” Writing Notes, Spring 2009, Arizona State University, 6.
 • Hadjistassou, S. K. (2007). “Utilizing the Discussion Board in the ESL Writing Classroom: Paper
  Postings and Constructive Feedback Exchanges.” Writing Notes, Spring 2007, Arizona State University, 3-5.
 
F. NEWSPAPER ARTICLES
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). Σημαντική έρευνα από το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου «Κοίος».
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). Συνεργασία μεταξύ έξι Ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). “Συνεργασία μεταξύ έξι ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: Συντονίζει το ΚΟΙΟΣ με στόχο την ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων.” ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). “Σημαντική έρευνα από το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας του Πανεπ. Κύπρου «Κοίος».
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). “Μεταρρύθμιση στη Λευκορωσία με βούλα Πανεπιστημίου Κύπρου.» ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). Το Κοίος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Λευκορωσία. Διάλογος.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). “Σημαντική έρευνα για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Λευκορωσία διεξάγει το Ερευνητικό Κέντρο ΠΚ «Κοίος». Paideianews.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). “Σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Λευκορωσία το Ερευνητικό Κέντρο 'Κοίος' του Πανεπιστημίου Κύπρου.” Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).
 • Κyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). Σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος». ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. K. (2011). “Οι προοπτικές των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων στην εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, στην εκπαίδευση και έρευνα.” Χαραυγή, Kalimera.GR, Campus CY, and several other online portals.

 

INTERVIEWS

 • Hadjistassou, S. K. (2018). Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. K. (2011). “University enters another reality.” Cyprus Mail.

Profile Information

 

EDUCATIONAL PROFILE

 

Ph.D. in Rhetoric/Composition and Linguistics (Specialization in Computer Assisted Language Learning), Arizona State University, Tempe, AZ, 2009
           Dissertation Title: “Polyphony, Conflict and Argumentation in Networked and Face-to-Face Exchanges among Advanced English as a Second Language
                                        (ESL) Learners: A Cultural-Historical Activity Perspective."
           Overall GPA: 4.00/4.00 (Chair: Dr. Karen L. Adams, Committee Members: Dr. Elly van Gelderen and Dr. Christian Faltis- University of California at Davis)

                                   

Master of Teaching English as a Second Language, Arizona State University, Tempe, AZ, 2002
            Focus: Second Language Acquisition from a Vygotskian Psycholinguistic Perspective
            Applied Project: Second Language Acquisition from a Vygotskian Perspective: Microgenetic Development
            Overall GPA: 4.00/4.00
            (Chair: Dr. Marysia Johnson, Committee Members: Dr. Elly Van Gelderen and Dr. Sarah Brem)

Bachelor of Arts in English Literature Roosevelt University, Chicago, IL, 2000
        Overall GPA: 3.45/4.0

  Research Interests

The Integration of Tech in ESL and Teacher Training, such as Newly Constructed Platforms and Augmented Reality; English as a Second/Foreign Language Learning in Virtually-Constructed Environments; Mobile Technologies; Epistemology in Pre-service Teacher Training; Ecological Perspectives in Linguistics; Emerging Contradictions in Virtually-Constructed Environments; The Application of Engeström’s (1987;1993;1999) Complex Cultural-historical Activity Model (CHAT) in Synchronous and Asynchronous Computer-mediated Communications and Face-to-face Encounters in ESL; Second Language Learning in Web 2.0 and More Precisely Learning in Virtual Environments such as Second Life; Second Language Acquisition and Vygotskian and Leont’evian Approaches to Activity Theory; Microgenetic Development; Peer Feedback Exchanges in Advanced ESL Classrooms; Sociolinguistics.

 

PUBLICATIONS

A. BOOKS

Hadjistassou, S. K., & Kyriakides (2018). E. Master Thesis Guidelines in Applied Physics. ISBN – 978-9934-22-101-9

 

B. BOOK CHAPTERS (Refereed)

[1] Hadjistassou, S. K. (2018). Composing a Literature Review Section. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[2] Fedotov, A. K. & Hadjistassou, S. K. (2018). Selection of Innovative Topics. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[3] Hadjistassou, S. K. (2018). Type of Research Undertaken and Research Methodology. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[4] Hadjistassou, S. K. (2018). Presentation and Discussion of Findings. Master Thesis Guidelines in Applied Physics.

[5] Hadjistassou, S. K. & Molka-Danielsen, J. (2016). Designing Alien Mysteries in Chatterdale: An Instructor’s Perspective. Handbook of Research on Gaming Trends in P-12 Education.

[6] Hadjistassou, S. K (2008). Emerging Feedback in Two English as a Second Language (ESL) Writing Forums. In Felicia Zhang and Beth Barber (Eds.) The Handbook of Research on Computer Enhanced Language Acquisition and Learning. IGI Global, 343-362.

 [7] Hadjistassou, S. K. (2007). A Cultural-historical Activity Perspective: Collaborative Peer Review Exchanges Using Asynchronous Communications and Face-to-Face Interactions. In Riikka Alanen and Sari Poyhonen (Eds.) Language in Action. Vygotsky and Leontievian Legacy. Cambridge University Press, 380-394.

 

 C.JOURNAL ARTICLES (Refereed)

[8] Hadjistassou, S. & Avgousti, M. I. [In-preparation]. Designing AR for foreign language learning.

[9] Hadjistassou, S. & Avgousti, M. I. [Under Review]. (Re)Designing Augmented Reality Applications to Facilitate Intercultural Telecollaborations

[10] Avgousti, M. I. & Hadjistassou, S. [In-press]. ReDesign: Redesigning learning through a new Learning Management System. The EuroCALL Review.

[11] Hadjistassou, S., Avgousti, M. I., & Allen, C. [In-press]. Pre-service teachers' and instructor's reflections on virtually-afforded feedback during a distant teaching practicum experience. Journal of Teacher Education and Professional Development.

[12] Allen, C., & Hadjistassou, S. K. [2018]. Remote tutoring of pre-service teachers’ using i-Pads. ELT Journal, 72 (4), 353-364.

[13] Hadjistassou, S., & Allen, C. [2018]. Using i-Pad mediated recordings and virtual feedback to introduce pre-service teachers to the epistemology of the teaching practice. Journal of Computers in Education, 373-392.

[14] Hadjistassou, S. K. (2017). The epistemology of skill and knowledge development to teach Portuguese in a virtual learning environment. The International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 7 (1), 12-29.

[15] Hadjistassou, S. K. & Molka-Danielsen, J (2016). An experienced Austrian educator’s view on the 3D skills implemented to design and integrate an alien mystery in OpenSim. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 6 (4), 1-19.

 [16] Hadjistassou, S. K. (2016). Culturally Afforded Tensions in the Second Life Metaverse: From Sustainability Initiatives in Europe to Sustainability Practices in the United States. Web-based Learning and Teaching Technologies, 11 (2), 14-38.

[17] Hadjistassou, S. K. (2012). “An Activity Theory Exegesis on Conflict and Contradictions in Networked Discussions and Feedback Exchanges." CALICO Journal, 12 (2), 1-39.

 

D.ENCYCLOPEDIA ENTRIES (Refereed)

[18] Faltis, C. and Hadjistassou, S. K. (2008). “Situated Learning.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).

[19] Hadjistassou, S. K (2008). “Culture Shock.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).  

[20] Hadjistassou, S. K. (2008). “Deficit-based Education Theory.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).  

[21] Hadjistassou, S. K. (2008). “Home Language Survey.” In J. M. Gonzalez (Ed.), Encyclopedia of Bilingual Education. Sage Publications, Inc (Invited publication).

 

E. CONFERENCE PROCEEDINGS (Refereed)

[22] Hadjistassou, S., & Avgousti, M. I. [2019]. ReDesigning language learning through digitally-afforded intercultural activities: The ReDesign project. EuroCALL conference proceedings.  

[23] Molka-Danielsen, J., Hadjistassou, S., & Messl-Egghart, G. (2016) Investigating the affordances in affective learning in the Chatterdale mystery. CALL Communities and Culture, EuroCALL conference proceedings, 319-324.  

[24] Allen, C., S. K. Hadjistassou, & Richardson, D. (2016). Using iPads as tools to evaluate preservice   teachers’ teaching practice. CALL Communities and Culture, EuroCALL conference proceedings, 20-24.

[25] Molka-Danielsen, J, Mundy, D., Hadjistassou, S., Stefanelli, C. (2012). “Working Towards Good Practice in Virtual Worlds Teaching: Developing a Framework through the Euroversity Project.” Chapter in IRIS 2012 Selected Papers, Tapir Akademisk Press, Nr. 3.

[26] Hadjistassou, S. K. (2006). “A Cross-Cultural Examination of the Role of Gender in the Pragmatic Use of Diminutives.” Proceedings of 31st International LAUD Symposium, Landau, Germany, 1-25.

 

F. OTHER PUBLICATIONS

 • Hadjistassou, S. K. (2011). “Οι προοπτικές των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων στην εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, στην εκπαίδευση και  έρευνα.” University of Cyprus Newsletter.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2010). “From Virtual Worlds to Virtual Engineering Classrooms: Emerging Virtual Learning Experiences in Engineering and English as a Second Language.” KIOS Newsletter, University of Cyprus.
 • Hadjistassou, S. K. (2009). “A Teaching Tip: 3-D Learning for Online Technical Writing.” Writing Notes, Spring 2009, Arizona State University, 6.
 • Hadjistassou, S. K. (2007). “Utilizing the Discussion Board in the ESL Writing Classroom: Paper
  Postings and Constructive Feedback Exchanges.” Writing Notes, Spring 2007, Arizona State University, 3-5.
G. NEWSPAPER ARTICLES
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). Σημαντική έρευνα από το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου «Κοίος».
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). Συνεργασία μεταξύ έξι Ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). “Συνεργασία μεταξύ έξι ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: Συντονίζει το ΚΟΙΟΣ με στόχο την ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων.” ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. and Kyriakides, E. (2017). “Σημαντική έρευνα από το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας του Πανεπ. Κύπρου «Κοίος».
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). “Μεταρρύθμιση στη Λευκορωσία με βούλα Πανεπιστημίου Κύπρου.» ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). Το Κοίος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Λευκορωσία. Διάλογος.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). “Σημαντική έρευνα για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Λευκορωσία διεξάγει το Ερευνητικό Κέντρο ΠΚ «Κοίος». Paideianews.
 • Kyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). “Σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Λευκορωσία το Ερευνητικό Κέντρο 'Κοίος' του Πανεπιστημίου Κύπρου.” Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).
 • Κyriakides, E. and Hadjistassou, S. K. (2016). Σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος». ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. K. (2011). “Οι προοπτικές των τρισδιάστατων εικονικών κόσμων στην εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας, στην εκπαίδευση και έρευνα.” Χαραυγή, Kalimera.GR, Campus CY, and several other online portals.

 

INTERVIEWS

 • Hadjistassou, S. K. (2018). Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. ΧΑΡΑΥΓΗ.
 • Hadjistassou, S. K. (2011). “University enters another reality.” Cyprus Mail.