ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ
SOFOCLEOUS ATHINA
...
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
B162
22892880
22895095
-

Προσωπικό Προφίλ

Αθηνά Σοφοκλέους
Τηλ.: 22892880
 
Αρμοδιότητες:
 • Χειρίζεται Ακαδημαϊκά Θέματα (Ανελίξεις μελών ΔΕΠ, Έντυπα απουσίας μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ, προσλήψεις μελών ΔΕΠ, Επισκεπτών Ακαδημαϊκών, Ειδικών Επιστημόνων, Σαββατικές Άδειες, ΄Αμισθοι Συνεργάτες)

 • Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη Προέδρου Τμήματος και μελών ΔΕΠ
 • Συνεδρίες Συμβουλίου Τμήματος
 • Ενδοτμηματικοί κανόνες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών Τμήματος
 • Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτικός φόρτος μελών ΔΕΠ
 • Πρόγραμμα Εξετάσεων
 • Βοηθητικό Διδακτικό ΄Εργο
 • Φοιτητικά Θέματα (βαθμολογίες μαθημάτων, αναστολή φοίτησης, διαγραφές, διακοπή φοίτησης, συντονισμός των μαθημάτων BIO 442 και ΒΙΟ 443 Πρακτική ΄Ασκηση στη Βιολογία)
 • Συντονισμός για την παρουσίαση της Περιεκτικής εξέτασης, Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης, Διατριβές Μάστερ και παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής των φοιτητών
 • Αλλαγή προγράμματος σπουδών (μεταπτυχιακών φοιτητών, αιτήματα, διευθέτηση έγκρισης αιτήματος και προώθηση στην ΣΜΣ)
 • Πρόγραμμα Erasmus - Ανταλλαγές φοιτητών / Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητών ERASMUS
 • Banner Reports (χρήση Banner Reports, αναζήτηση στοιχείων και πληροφορικών κτλ).
 • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση για θέματα που χειρίζεται

       Αναλυτικά για τα καθήκοντα πατήστε εδώ.

 
 

Profile Information

Athina Sofokleous
Tel.> 22892880 
 
Αρμοδιότητες:
 • Χειρίζεται Ακαδημαϊκά Θέματα (Ανελίξεις μελών ΔΕΠ, Έντυπα απουσίας μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ, προσλήψεις μελών ΔΕΠ, Επισκεπτών Ακαδημαϊκών, Ειδικών Επιστημόνων, Σαββατικές Άδειες, ΄Αμισθοι Συνεργάτες)

 • Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη Προέδρου Τμήματος και μελών ΔΕΠ
 • Συνεδρίες Συμβουλίου Τμήματος
 • Ενδοτμηματικοί κανόνες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών Τμήματος
 • Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτικός φόρτος μελών ΔΕΠ
 • Πρόγραμμα Εξετάσεων
 • Βοηθητικό Διδακτικό ΄Εργο
 • Φοιτητικά Θέματα (βαθμολογίες μαθημάτων, αναστολή φοίτησης, διαγραφές, διακοπή φοίτησης, συντονισμός των μαθημάτων BIO 442 και ΒΙΟ 443 Πρακτική ΄Ασκηση στη Βιολογία)
 • Συντονισμός για την παρουσίαση της Περιεκτικής εξέτασης, Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης, Διατριβές Μάστερ και παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής των φοιτητών
 • Αλλαγή προγράμματος σπουδών (μεταπτυχιακών φοιτητών, αιτήματα, διευθέτηση έγκρισης αιτήματος και προώθηση στην ΣΜΣ)
 • Πρόγραμμα Erasmus - Ανταλλαγές φοιτητών / Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητών ERASMUS
 • Banner Reports (χρήση Banner Reports, αναζήτηση στοιχείων και πληροφορικών κτλ).
 • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση για θέματα που χειρίζεται

Αναλυτικά για τα καθήκοντα πατήστε εδώ.