ΧΡΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΗΣ
GEORGIOU CHRYSSIS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
016
22892745
22892701
www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis

Προσωπικό Προφίλ

Ο Χρύσης Γεωργίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (Δεκέμβριος 2003) και Μάστερ (Μάιος 2002) στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Connecticut, ΗΠΑ και πτυχίου Μαθηματικών (Ιούνιος 1998) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί ως Διδακτικός και Ερευνητικός Βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Connecticut (1998-2003) και ως Επισκέπτης Λέκτορας (2004), Λέκτορας (2005-2008) και Επίκουρος Καθηγητής (2009 - 2013) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Θεωρία και Πρακτική του Εύρωστου Κατανεμημένου και Παράλληλου Υπολογισμού. Έχει δημοσιεύσει σε κορυφαία περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων και έχει συγγράψει δύο βιβλία σε θέματα Κατανεμημένου Συνεταιριστικού Υπολογισμού. Υπηρέτησε σε Τεχνικές Επιτροπές (Program Committees) κορυφαίων συνεδρίων Κατανεμημένου Υπολογισμού και υπηρέτησε δύο θητείες (2008-2010, 2010-2012) στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Steering Committee) του International Symposium on Distributed Computing (DISC) και στην Επιτροπή Παρακολούθησης (2014-2015) του ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC). Το 2015 διετέλεσε Γενικός Πρόεδρος (General Chair) του Συνεδρίου 34th ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC 2015). 
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός, Ανοχή Σφαλμάτων και Αξιοπιστία, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, και Δυναμικά Υπολογιστικά Περιβάλλοντα.
Δες http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/pubs.html

Profile Information

Chryssis Georgiou is an Associate Professor at the Department of Computer Science of the University of Cyprus. He holds a Ph.D. (December 2003) and M.Sc. (May 2002) in Computer Science and Engineering from the University of Connecticut and a B.Sc. (June 1998) in Mathematics from the University of Cyprus. He has worked as a Teaching and Research Assistant at the University of Connecticut, USA (1998-2003) and as a Visiting Lecturer (2004), a Lecturer (2005-2008) and an Assistant Professor (2009-2013) at the University of Cyprus. His research interests span the Theory and Practice of Fault-tolerant Distributed and Parallel Computing. He has published in top journals and conference proceedings in his area of study and he has co-authored two books on Distributed Cooperative Computing. He served on Program Committees of top conferences in Distributed Computing and for two terms (2008-2010, 2010-2012) on the Steering Committee of the International Symposium on Distributed Computing (DISC) as well as on the Steering Committee (2014-2015) of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC).  In 2015 he served as the General Chair of the 34th ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC 2015). This year he is co-chairing the Self-Stabilization Track of the 19th International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2017).

Algorithms and Complexity, Parallel and Distributed Computing, Fault-tolerance and Dependability, Algorithmic Game Theory, and Dynamic Computing Environments.
See http://www.cs.ucy.ac.cy/~chryssis/pubs.html