ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΚΟΡΔΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΚΟΡΔΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
SKORDI-KYRIAKOU CHRYSTALLA
...
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Υπηρεσία Ονοματοδοσίας
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων (P)
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
No.9
22892023
22895077
www.nic.cy

Προσωπικό Προφίλ

 
 
 

Profile Information