ΔΩΡΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ
ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
LOIZIDOU DORA
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
B205
+357 22 89 43 71
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μεταπτυχιακός τίτλος στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας με ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών), στο Πανεπιστήμιο Stendhal - Grenoble 3 (Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση στην έρευνα στις Επιστήμες της Γλώσσας με ειδίκευση στη Γαλλική ως ξένη γλώσσα) και στο Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes (Διδακτορικό στις Επιστήμες της Γλώσσας) (εργαστήριο LIDILEM).
 
Επαγγελματική εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας καθώς και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτσμικά περιβάλλοντα. Έχει διδάξει στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο (Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο).
Διδάσκει στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2010.
 
Συντονίστρια της έρευνας-δράσης του προγράμματος τηλεσυνεργασίας Le français en (première) ligne με το Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes (από το 2011).
 
Συντονίστρια του προγράμματος τηλεσυνεργασίας διαπολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ Λευκωσίας και Ρίγας: Langue française et échanges interculturels (Γαλλική Γλώσσα και διαπολιτισμικές ανταλλαγές) με το Πανεπιστήμιο της Λετονίας (από το 2017).
 
Εθνικός εκπρόσωπος τεχνολογίας του European Language Resource Coordination (Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων) (από το 2020).
 
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία
 • Διδακτική Ξένων Γλωσσών
 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Ψηφιακά Περιβάλλοντα Εκμάθησης
 • Υβριδική Εκπαίδευση, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Μηχανισμοί Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
 • Ανταλλαγές μέσω Διαδικτύου για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών
 • Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία μέσω Υπολογιστή
 • Γλώσσες για Ακαδημαϊκούς και Ειδικούς Σκοπούς
 • Πολυγλωσσία και γλώσσες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 

2020

Loizidou, D. & Savlovska, D. Taking care of their positive online face? Reasons and
strategy development. In M. Hauck & A. Müller-Hartmann (Eds), Virtual exchange and 21st century teacher education: short papers from the 2019 EVALUATE conference (pp. 71-84). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.46.1134

2019

Loizidou, D. Apprendre à apprendre : quels rôles pour des « espaces » d’apprentissage informel en ligne dans une formation institutionnalisée ? Revue internationale Méthodal. Méthodologie de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, 3. https://methodal.net/?article222

2018

Kakoyianni-Doa, F., Loizidou, D. & Monville-Burston, M. Aspects de la complémentation en FLE chez des apprenants hellénophones. SHS Web of Conferences, 2018, 6e Congrès Mondial de Linguistique Française, 46, 07004. doi.org/10.1051/shsconf/20184607004

2016

Loizidou, D, & Mangenot, F. Interactional dimension of online asynchronous exchange in an asymmetric telecollaboration. In S. Jager, M. Kurek, & B. O’Rourke (Éd.), New directions in telecollaborative research and practice: selected papers from the second conference on telecollaboration in higher education (1re éd., p. 155‑161). Dublin Ireland: Research-publishing.net. doi.org/10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.502

2016

Loizidou, D. Outils linguistiques en formation hybride : lesquels facilitent l’apprentissage ? In M. Depeursinge, S. Florey, & N. Cordonier (Éd.), In Actes du colloque « L’enseignement du français à l’ère du numérique », 29, 30, 31 août 2013 (p. 219‑228). Lausanne : Haute école pédagogique du canton de Vaud. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02523856

2014

Loizidou, D. Culture numérique de l’apprenant dans un projet de télécollaboration. In Enseigner sans enseignants ? Tendances et problèmes des arts et métiers numériques de la formation. Paris : Université Paris Descartes. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02523855

2013

Loizidou, D. Place et rôle du socio-affectif dans les feedback évaluatifs lors d’une télécollaboration. In C. Dejean-Thircuir, F. Mangenot, E. Nissen, & T. Soubrié (Éd.), Actes du colloque Epal 2013 (Échanger pour apprendre en ligne). http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02002419

Profile Information

Undergraduate studies at the Aristotle University of Thessaloniki, Bachelor of French Language and Literature. Postgraduate studies at the Interdisciplinary Postgraduate Program of the Aristotle University of Thessaloniki (Master in Sciences of Language and Communication in Language Didactics), at Stendhal-Grenoble 3 University (Research oriented Master in Sciences of Language in French as a Foreign Language) and at Grenoble Alpes University (PhD in Sciences of Language) (LIDILEM).
 
Professional experience includes teaching of French as Foreign Language as well as teaching of Greek as Foreign Language in multilingual and multicultural environments. She has taught in Greece, in Luxembourg and in Cyprus (Language Centre of the University of Cyprus and French Cultural Centre).
Since 2010, she teaches at the Department of French and European Studies of the University of Cyprus.
 
Coordinator of the exchange project Le français en (première) ligne with Grenoble Alpes University (since 2011).
 
Coordinator of the Intercultural Exchange Project between Nicosia and Riga: French Language and Online Intercultural Exchanges with the University of Latvia (since 2017).
 
Technological representative of Cyprus for European Language Resource Coordination (since 2021).
 
 • Educational Technology
 • Teaching of Foreign Languages
 • Teaching of French as a Foreign Language
 • Digital Learning Environments
 • Hybrid Education (blended learning), Distance Learning
 • Synchronous and Asynchronous Learning Systems
 • Online exchange in Language Teaching and Learning
 • Computer-Mediated Communication
 • Languages for Academic and Professional Purposes
 • Multilingualism and Languages in multicultural environments
 

2020

Loizidou, D. & Savlovska, D. Taking care of their positive online face? Reasons and
strategy development. In M. Hauck & A. Müller-Hartmann (Eds), Virtual exchange and 21st century teacher education: short papers from the 2019 EVALUATE conference (pp. 71-84). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.46.1134 rpnet.2020.46.1134 

2019

Loizidou, D. Apprendre à apprendre : quels rôles pour des « espaces » d’apprentissage informel en ligne dans une formation institutionnalisée ? Revue internationale Méthodal. Méthodologie de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, 3. https://methodal.net/?article222

2018

Kakoyianni-Doa, F., Loizidou, D. & Monville-Burston, M. Aspects de la complémentation en FLE chez des apprenants hellénophones. SHS Web of Conferences, 2018, 6e Congrès Mondial de Linguistique Française, 46, 07004. doi.org/10.1051/shsconf/20184607004

2016

Loizidou, D, & Mangenot, F. Interactional dimension of online asynchronous exchange in an asymmetric telecollaboration. In S. Jager, M. Kurek, & B. O’Rourke (Éd.), New directions in telecollaborative research and practice: selected papers from the second conference on telecollaboration in higher education (1re éd., p. 155‑161). Dublin Ireland: Research-publishing.net. doi.org/10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.502

2016

Loizidou, D. Outils linguistiques en formation hybride : lesquels facilitent l’apprentissage ? In M. Depeursinge, S. Florey, & N. Cordonier (Éd.), In Actes du colloque « L’enseignement du français à l’ère du numérique », 29, 30, 31 août 2013 (p. 219‑228). Lausanne : Haute école pédagogique du canton de Vaud. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02523856

2014

Loizidou, D. Culture numérique de l’apprenant dans un projet de télécollaboration. In Enseigner sans enseignants ? Tendances et problèmes des arts et métiers numériques de la formation. Paris : Université Paris Descartes. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02523855

2013

Loizidou, D. Place et rôle du socio-affectif dans les feedback évaluatifs lors d’une télécollaboration. In C. Dejean-Thircuir, F. Mangenot, E. Nissen, & T. Soubrié (Éd.), Actes du colloque Epal 2013 (Échanger pour apprendre en ligne). http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02002419