ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
KYRIAKIDES ELIAS
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
408
22892291
22892260
www.kios.ucy.ac.cy/elias

Προσωπικό Προφίλ

Έλαβε το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος από το Illinois Institute of Technology (High Honors, 2000). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Arizona State University όπου έλαβε το δίπλωμα Master (M.S., 2001) και το διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D., 2003) όλα με ειδίκευση στη Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος. Εργάστηκε στο Arizona State University ως ερευνητικός συνεργάτης από τον Αύγουστο 2000-Δεκέμβριο 2003 και ακολούθως ως ακαδημαϊκός ερευνητικός συνεργάτης από τον Ιανουάριο 2004-Ιούλιο 2004. Από το Σεπτέμβριο 2004 είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δρ. Κυριακίδης εργάζεται στον τομέα της μηχανικής ηλεκτρικής ισχύος. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, η βελτιστοποίηση του συστήματος παραγωγής, η βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου, η χρήση συγχρονισμένων μετρήσεων στα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, και οι σύγχρονες μηχανές. Διδάσκει μαθήματα στην ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, στη λειτουργία και έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και στις ηλεκτρικές μηχανές. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μέλος του IEEE, του ΙΕT και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Μεταξύ άλλων έχει τιμηθεί με τα ακόλουθα βραβεία: Palais Outstanding Doctoral Student Award ως ο καλύτερος διδακτορικός απόφοιτος της χρονιάς (2004), το τρίτο βραβείο στο IEEE PES General Meeting για την παρουσίαση της ερευνητικής του εργασίας “On-line identification of generator and exciter parameters” (2002), Alumni Association Award ως ο απόφοιτος με την καλύτερη επίδοση στο Illinois Institute of Technology (2000) και το Προεδρικό βραβείο ως ο απόφοιτος με την καλύτερη επίδοση στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (1996). Έχει εκδώσει πέραν των 100 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Η έρευνα του έχει χρηματοδοτηθεί από οργανισμούς και ηλεκτρικές εταιρείες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κύπρο.
Συγχρονισμένες μετρήσεις σε συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος (οικονομική κατανομή, πρόβλεψη ηλεκτρικού φορτίου), ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος, υπολογισμός παραμέτρων σύγχρονων γεννητριών, ευστάθεια και λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνδεδεμένων με το δίκτυο, εκπαίδευση σε συστήματα ηλεκτρικής ισχύος.
1. S. Chakrabarti, E. Kyriakides, and D. G. Eliades, “Placement of synchronized measurements for power system observability,” IEEE Transactions on Power Delivery, pp. 1-8, (accepted Sep. 08).2. S. Chakrabarti, E. Kyriakides, and M. Albu, “Uncertainty in power system state variables obtained through synchronized measurements,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, pp. 1-6, (accepted July 08).3. S. Chakrabarti and E. Kyriakides, “Optimal placement of phasor measurement units for power system observability,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 23, no. 3, pp. 1433-1440, Aug. 2008.4. Ε. Kyriakides, G. T. Heydt, and V. Vittal, “On-line parameter estimation of round rotor synchronous generators including magnetic saturation,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 20, no.3, pp. 529-537, Sep. 2005.5. E. Kyriakides, G. T. Heydt, and V. Vittal, “On-line estimation of synchronous generator parameters using a damper current observer and a graphic user interface,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 19, no. 3, pp. 499-507, Sep. 2004.

Profile Information

He received the B.Sc. degree in Electrical Engineering from the Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA in 2000 (High Honors). He received the M.S. and Ph.D. degrees in Electrical Engineering from Arizona State University, Tempe, AZ, USA in 2001 and 2003 respectively. He has worked as a Research Associate at Arizona State University from August 2000-December 2003 and as a Faculty Research Associate from January-July 2004. Since September 2004 he has been in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Cyprus. Dr. Kyriakides is working in the area of electric power engineering. His research work includes power system optimization and security enhancement, use of synchronized measurements in power systems, renewable energy sources, and synchronous machines. He is teaching courses in power system analysis, power system operation and planning, and electric machines. He is also a founding member of the Research Center for Intelligent Systems and Networks at the University of Cyprus. He is a Senior Member of the IEEE and a Member of the IEΤ, and the Technical Chamber of Cyprus. He is a reviewer for a number of journals including the IEEE Transactions on Power Delivery, the IEEE Transactions on Power Systems, and the IEEE Transactions on Education. He was the recipient of the Palais Outstanding Doctoral Student Award at Arizona State University (2004), the third prize in the IEEE poster-paper session and contest for the paper entitled 'On-line identification of generator and exciter parameters' (2002), the Alumni association award for the best performance at the Illinois Institute of Technology (2000), and the Presidential award at the Higher Technical Institute (1996). He has published more than 60 articles in international scientific journals and conference proceedings. His research has been funded by funding agencies and electric utilities in Europe, the USA and Cyprus.
Synchronized measurements in power systems; power system operations (economic dispatch, load forecasting); power quality; estimation of synchronous generator parameters; stability and operation of renewable energy sources connected to the power grid; power engineering education
1. S. Chakrabarti, E. Kyriakides, and D. G. Eliades, “Placement of synchronized measurements for power system observability,” IEEE Transactions on Power Delivery, pp. 1-8, (accepted Sep. 08).2. S. Chakrabarti, E. Kyriakides, and M. Albu, “Uncertainty in power system state variables obtained through synchronized measurements,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, pp. 1-6, (accepted July 08).3. S. Chakrabarti and E. Kyriakides, “Optimal placement of phasor measurement units for power system observability,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 23, no. 3, pp. 1433-1440, Aug. 2008.4. E. Kyriakides, G. T. Heydt, and V. Vittal, “On-line parameter estimation of round rotor synchronous generators including magnetic saturation,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 20, no.3, pp. 529-537, Sep. 2005.5. E. Kyriakides, G. T. Heydt, and V. Vittal, “On-line estimation of synchronous generator parameters using a damper current observer and a graphic user interface,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 19, no. 3, pp. 499-507, Sep. 2004.