ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΜAΣ
ΒΟΥΡΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
VOURMAS EVANGELOS
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
Πανεπιστημιούπολη
122A
+357 22 89 3557
+357 22 89 5520
-

Προσωπικό Προφίλ

Πανεπιστήμιο του Sussex στο Brighton
Μεταπτυχιακό (MSc), Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
2003 - 2004
 
Πανεπιστήμιο του Brighton
Πτυχίο (BSc) Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
2000 - 2003
 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Ανώτερο πτυχίο Αγγλικής γλώσσας
1997 - 1998
 
Πανεπιστήμιο του Cambridge
Κατώτερο πτυχίο Αγγλικής γλώσσας
1996 - 1997
 
 

Profile Information

University of Sussex at Brighton
Master of Science (MSc), Digital Electronics
2003 - 2004
 
University of Brighton
Bachelor of Science (BSc), Electronic and Computer Engineering
2000 - 2003
 
University of Cambridge
Proficiency Degree, English
1997 - 1998
 
University of Cambridge
Lower Degree, English
1996 - 1997