ΙΟΥΛΙΑ / ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER ΙΟΥΛΙΑ/ ΙΛΙΑ
CHATZIPANAGIOTI-SANGMEISTER JULIA
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
-
22893883
22751383
ucy.academia.edu/JuliaChatzipanagiotiSangmeister

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 1988) ✦ Μεταπτυχιακές σπουδές (νεοελληνική φιλολογία, ιστορία νοτιοανατολικής Ευρώπης, εθνολογία) στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Ph.D. 1997) ✦ Εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Κ.Ν.Ε., Αθήνα, 1992-1998) και των Institut für Byzantinistik und Neogräzistik και Institut für Romanistik του Πανεπιστημίου Βιέννης (1989, 1994-1996) ✦ Δίδαξε στο Rheinische Friedrichs-Wilhelm Universität της Βόννης ως Λέκτορας των Νεοελληνικών Σπουδών (1997-2002) και στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης ως επισκέπτρια Καθηγήτρια (2007) ✦ Υπήρξε υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύματος (1991) και διετέλεσε Visiting Research Fellow του Πανεπιστημίου του Princeton (2009) ✦ Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2002.

 


 

Ευρωπαϊκός και νεοελληνικός Διαφωτισμός ✦ νεοελληνική λογοτεχνία (17ος-19ος αι.) ✦ ευρωπαϊκή και νεοελληνική ταξιδιωτική γραμματεία ✦ εκδοτική και βιβλιογραφία ✦ ιστορία του βιβλίου και της ανάγνωσης ✦ ιστορία των ιδεών και των εννοιών ✦ πολιτισμική ιστορία (18ος-19ος αι.)


 

                             ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
    1. Eρευνήτρια
   

✦ «Das Erlebnis der Fremde», (Πανεπιστήμιο Βιέννης, Institut für Romanistik, επόπτης: Καθ. Michael Metzeltin, 1994-1996)

✦ «Περιηγητικά κείμενα για την νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο κατά τον 15ο–19ο αι.» (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, επόπτρια: Λουκία Δρούλια, 1992-1998) 

✦ «Reisen und kommerzielle Gastlichkeit im Osmanischen Reich im 16. und 17. Jahrhundert», (Πανεπιστήμιο Βιέννης, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, επόπτης: Καθ. Gunnar Hering, 1989)

    2. Επιστημονική Επόπτρια
logo Kopie 2   

✦ «Ζέφυρος»: Περιηγητικά κείμενα για την Κύπρο, 15ος-19ος αιώνας. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2016-2017)

 

istoselida1 Kopie 6

 

✦ «Χαρτοφυλάκειον»: Φιλολογικά χειρόγραφα και επιλεγμένα έγγραφα από τη βιβλιοθήκη του Ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015)

 

   

 


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΕΦΣΚ τελικο προγραμμα Kopie  

✦ «Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, το περιοδικό και η Βιβλιοθήκη του», Λευκωσία, 10 Δεκεμβρίου 2015.

 Συνεδριο-Κυπρος1-740x410  

✦ «Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το σύνταγμα του 1844», Λευκωσία, 18-20 Νοεμβρίου 2015

 phanariot afisa  

✦ «Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα», Λευκωσία 7-9 Ιουνίου 2012


 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ

 TEKTONISMOSmegalo

Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα. Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Αθήνα: Περίπλους, 2010. 323 σ. 

 

 

 13ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

✦ Ευγένιος Βούλγαρης, Ἔκθεσις τῆς Ταυρικῆς Χερσοννήσου ἤτοι τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ταταρίας. Έκδοση από τον αυτόγραφο κώδικα Mscr. Dresd. Da 54 και επίλογος Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Αθήνα: Ιδεόγραμμα, 2008. 182 σ.

 

 

 51a820ipClL. SX334 BO1204203200

Griechenland, Zypern, Balkan und Levante. Eine kommentierte Bibliographie der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts [Ελλάδα, Κύπρος, Βαλκάνια και Λεβάντε. Μια σχολιασμένη βιβλιογραφία της ταξιδιωτικής γραμματείας του 18ου αιώνα], Eutin: Lumpeter & Lasel, 2006. 2 τόμ.

 

 content

 ‘Graecia Mendax’. Das Bild der Griechen in der französischen Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts [‘Graecia Mendax’. Η εικόνα των Ελλήνων στη γαλλική ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αι.], Wien: WUV Universitätsverlag, 2002 (= Dissertationen der Universität Wien, 77). 435 σ.

 


 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ (επιλογή)

thumbnail

 Ταξίδι, γραφή, αναπαράσταση. Μελέτες για την ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα, Επιμ. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. 540 σ.

 

ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΑ

 Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Επιμ. Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister / Χ. Καρανάσιος / M. Kappler / Χ. Χοτζάκογλου, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2013. 556 σ.

 

   

 

ΑΡΘΡΑ (επιλογή)

✦ «Das Wechseln der Worte: Netzwerke, Informationskanäle und Rezeption des Anderen in Reiseberichten des 18. Jahrhunderts über Zypern», στο: Reinhard von Bendemann / Annette Gerstenberg / Nikolas Jaspert / Sebastian Kolditz (επιμ.), Konstruktionen mediterraner Insularitäten, Berlin: Fink/Schöningh, 2016, σ. 161-173.

✦ «Λογοκρισία και επανάσταση: η φημολογούμενη έκδοση της Νέας Πολιτικής Διοικήσεως στη Λιψία», Ο Ερανιστής 29 (2016), σ. 173-198.

✦ «Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία: Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Βιέννης, της Γένα, του Γκέτινγκεν και της Λιψίας (1700-1833)», Ο Ερανιστής 29 (2016), σ. 294-309.

✦ «Εκδοτικά και ειδολογικά ζητήματα στις ταξιδιωτικές σημειώσεις (1828) του Γεωργίου Λασσάνη. Πρόδρομη ανακοίνωση», στο: Χαρίτων Καρανάσιος – Κώστας Ντίνας – Δημήτρης Μυλωνάς (επιμ.), Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου Ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, Γρεβενά: Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, 2016, σ. 763-773.

✦ «Χρυσά σιρίτια και μπαλωμένα παπούτσια: ο λόγος περί μόδας στα χρόνια του νεοελληνικού Διαφωτισμού», Τα Ιστορικά 32 (2015), σ. 55-80.

✦ «Η ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: ιστορική και ειδολογική εποπτεία», στο: Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (επιμ.), Ταξίδι γραφή αναπαράσταση. Μελέτες για την ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015, σ. 33-116.

✦ «1818 sau simultaneitatea asincronilor: gânduri despre poezia fanariotă», Neograeca Bucurestiensia 3 (2015), σ. 60-78.

✦ «Old Tunes, New Tones: (Re-)Defining the ‘Phanariot Verses’ of the Greek Enlightenment», The Historical Review /La Revue Historique 10 (2013), σ. 161-181.

✦ «‘‘Εις το θέατρον του κόσμου’’: Αποτυπώσεις του μπαρόκ στα φαναριώτικα στιχουργήματα», στο: Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister / Χ. Καρανάσιος / M. Kappler / Χ. Χοτζάκογλου (επιμ.), Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2013, σ. 27-88.

✦ «Von goldenen Borten und geflickten Schuhen. Überlegungen zum Begriff der Mode in der neugriechischen Aufklärung», στο: M. Oikonomou / M. A. Stassinopoulou / I. Zelepos (επιμ.), Griechische Dimensionen südost-europäischer Kultur seit dem 18. Jahrhundert. Verortung, Bewegung, Grenzüberschreitung, Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2011, σ. 217-229.

✦ «Ένα άγνωστο τράβηγμα του Έρωτος Αποτελέσματα», Κονδυλοφόρος 6 (2007 [= 2008]), σ. [127]-134.

✦ «Η πρώτη ελληνική εφημερίδα, ο Ταχυδρόμος της Βιέννης (1784) των Βεντότη και Baumeister, και η δημιουργία μιας αστικής δημοσιότητας στους Νέους Χρόνους», Κονδυλοφόρος 8 (2009 [= 2010]), σ. [131]-148.

✦ «Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας, ή τα αποτελέσματα του έρωτα στη νεοελληνική λογοτεχνία του Διαφωτισμού», Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31 (Λευκωσία 2005), σ. 249-284.

✦ «Η ελληνόθεμη αρθρογραφία του Franz Karl Alter στο περιοδικό Allgemeiner Litterarischer Anzeiger (1796-1801)», Κονδυλοφόρος 4 (2005), σ. 275-330.

✦ «Ο συντάκτης της γερμανικής μετάφρασης του Νέα Πολιτική Διοίκησις. Βιογραφικό σημείωμα για τον Martin Spann», Μικροφιλολογικά 18 (2005), σ. 13-18.

✦ ««Das Dresdner Manuskript der Έκθεσις της Ταυρικής Χερσοννήσου von Eugenios Voulgaris», [Η Έκθεσις της Ταυρικής Χερσοννήσου του Ευγένιου Βούλγαρη: το χειρόγραφο της Δρέσδης], στο: W. Hörandner κ.ά. (επιμ.), Wiener Byzantinistik und Neogräzistik. Beiträge zum Symposion Vierzig Jahre Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien (Wien, 4.-7. Dezember 2002), Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2004, σ. 83-98.»

✦ «Ο Ρήγας, η Λάνασσα, Ο Δικηγόρος και ο Χωρικός», Ελληνικά 53 (2003), σ. 71-91.

✦ «Στιχουργήματα και συνταγές από τον 18ο αιώνα. Ο κώδικας 725 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης», Göttinger Beiträge zur byzantinischen und neugriechischen Philologie 2 (2002), σ. 23-37.

✦ «Von Kassel nach Chios: Wege und Werke von Freidrich Wilhelm Murhard (1778-1853)» [Από την Κάσσελ στη Χίο: δρόμοι και έργα του Fr. W. Murhard], στο: H.-D. Blume / C. Lienau (επιμ.), Annäherung an Griechenland. FS für Anastasios Katsanakis, Münster: Choregia, 2002, σ. 12-27.

✦ «Προσθήκες για τον Julius Konstantin von Hoesslin», Κονδυλοφόρος 1 (2002), σ. 279-281.

✦ «Το Σχολείον των ντελικάτων εραστών και το Έρωτος Αποτελέσματα: Νέα στοιχεία για τα στιχουργήματά τους», Ο Ερανιστής 23 (2001), σ. 143-165.

✦ «Der Entstehungsprozeß einer Figur mit Motivfunktion: Der ‘Deutsche’ in der neugriechischen Prosa (1884-1998)» [Η διαδικασία διαμόρφωσης μίας μορφής με λειτουργίες μοτίβου: ο «Γερμανός» στη νεοελληνική πρόζα], Göttinger Beiträge zur byzantinischen und neugriechischen Philologie 1 (2001), σ. 7-26.

✦ «‘Τονέ στείλανε σ’ ένα γερμανικό πανεπιστήμιο και καλό κατευόδι’: ο Ψυχάρης στη Βόννη», Νέα Εστία 149 (2001), σ. 20-27.

✦ «Μυθοπλασία και περιήγηση: οι Stephanopoli στη Μάνη του Sérieys», στο: Γιάννης Σαΐτας (επιμ.), Πρακτικά του Συμποσίου «Μάνη. Μαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία. Περιηγητές και επιστημονικές αποστολές. (15ος-19ος αι.)», Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996, σ. 659-678.

✦ «Για μία τυπολογία της ταξιδιωτικής φιλολογίας του 18ου αι.», στο: Λουκία Δρούλια κ.α. (επιμ.), Περιηγητικά θέματα, Αθήνα: Ε.Ι.Ε./Κ.Ν.Ε., 1993, σ. 451-503.

 ✦ «Από τα Τσουκαλαριά στα Kaminia. Η ζωή και ο θάνατος μιας τέχνης», Κωακά 4 (1993), σ. 203-239.

 ✦ «Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στην Καρδάμενα της Κω (1900-1948)», Κωακά 3 (1989), σ. 195-226.

 


 

ΑΡΘΡΑ σε συνεργασία με άλλους

✦ Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister / Χ. Καρανάσιος / M. Kappler / Μ. Ιωάννου, «Ευρετήριο πρώτων στίχων. Ποιήματα και άσματα σε έντυπες και χειρόγραφες πηγές της εποχής του νεοελληνικού Διαφωτισμού», στο: Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister / Χ. Καρανάσιος / M. Kappler / Χ. Χοτζάκογλου (επιμ.), Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2013. σ. 489-546.

✦ Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister / M. Kappler, «Thoughts on the Turkish Verses in Phanariot Poetry Collections (1750-1821)», στο: Evangelia Balta / Matthias Kappler (επιμ.), Cries and Whispers in Karamanlidika Books. Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies (Nicosia, 11.-13.09.2009), Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, σ. 219-240.

✦ Ι. Χατζηπαναγιώτη / Α. Αζέλης, «Verzeichnis von Ortsnamen und Unterkunftsangaben in Reiseberichten des 16. und 17. Jahrhunderts über das Osmanische Reich» [Ευρετήριο τοπωνυμίων και καταλυμάτων για περιηγητικά κείμενα του 16ου και 17ου αι. για την Οθωμανική Αυτοκρατορία], στο: Λουκία Δρούλια κ.α. (επιμ.), Περιηγητικά θέματα, Αθήνα: Ε.Ι.Ε./Κ.Ν.Ε., 1993, σ. 157-320.

 

Profile Information

Undergraduate Studies of Byzantine and Modern Greek Studies at the University of Athens, Faculty of Philosophy (1983-1988: Diploma in Byzantine and Modern Greek Studies from the Uni­versity of Athens) ✦ Ph.D. student at the University of Vienna/Austria, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, under the supervision of Professor Dr Gunnar Hering (1989-1997: Ph. D. from the University of Vienna with a thesis on Graecia Mendax. Das Bild der Griechen in der französischen Reise­literatur des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Fremdwahr­nehmungs- und Stereotypenforschung («With distinction») ✦ Research Fellowship at the National Research Center of Greece (E.I.E./K.N.E., 1992-1998) ✦ Regular researcher at projects of the Institut für Byzantinistik und Neogräzistik and Institut für Romanistik (Univ. of Vienna, 1989, 1994-1996) ✦ Lecturer (»Lehrbeauftragte») of Modern Greek Studies at the Uni­versity of Bonn/Germany, Department of Classics (1997-2002) ✦ Assistant Professor of Modern Greek at the University of Cyprus, Nicosia, Department of Byzantine and Modern Greek Studies (2002-2007) ✦ Visiting Professor (»Lehrstuhlvertretung») at the University of Vienna, Depart­ment of Byzantine and Modern Greek Studies (2006) ✦ Promotion to Associate Professor at the University of Cyprus; Tenure (2007) ✦ Visiting Research Fellow at the Princeton University (2009).


 

Literature of the European Enlightenment ✦ Modern Greek Literature (17th-19th century) ✦ Travel Literature (16th-19th century) ✦Edition and Bibliography ✦ History of Book ✦ History of Ideas ✦ Cultural History  


 

    RESEARCH PROJECTS
    1. Researcher
   

✦ «Reisen und kommerzielle Gastlichkeit im Osmanischen Reich im 16. und 17. Jahrhundert», (Πανεπιστήμιο Βιέννης, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Research Director: Prof. Gunnar Hering, 1989) 

✦ «Περιηγητικά κείμενα για την νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο κατά τον 15ο–19ο αι.» (National Research Center, Center for Neohellenic Studies, Research Director: Dr Loukia Droulia, 1992-1998)

✦ «Das Erlebnis der Fremde», (Πανεπιστήμιο Βιέννης, Institut für Romanistik, Research Director: Prof. Michael Metzeltin, 1994-1996)

    2. Research Director
 logo Kopie 2  

✦ «Zephyros»: Travel Literature on Cyprus, 15th-18th c. (University of Cyprus, 2016-2017)

 

istoselida1 Kopie 6  

✦ «Charthophylakeion»: Manuscripts and selected documents from the library of the Greek Philological Society of Constantinople. (University of Cyprus, 2015)

 

   
     ORGANISATION OF INTERNATIONAL CONFERENCES
 Συνεδριο-Κυπρος1-740x410  

 ✦ «Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το σύνταγμα του 1833», Nicosia 11/18/2015-11/20/2015

phanariot afisa

 

✦ «Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα», Nicosia 07/06/2012-09/06/2012


 

BOOKS

TEKTONISMOSmegalo 

Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα. Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Athens: Periplous, 2010.

 

 

13ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 ✦ Ευγένιος Βούλγαρης, Ἔκθεσις τῆς Ταυρικῆς Χερσοννήσου ἤτοι τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ταταρίας. Έκδοση από τον αυτόγραφο κώδικα Mscr. Dresd. Da 54 και επίλογος Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Athens: Ideogramma, 2008.

 

 

 51a820ipClL. SX334 BO1204203200

 ✦ Griechenland, Zypern, Balkan und Levante. Eine kommentierte Bibliographie der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts [Ελλάδα, Κύπρος, Βαλκάνια και Λεβάντε. Μία σχολιασμένη βιβλιογραφία της ταξιδιωτικής γραμματείας του 18ου αιώνα], Eutin: Lumpeter & Lasel, 2006. 2 vols.

 

content 

 ✦ ‘Graecia Mendax’. Das Bild der Griechen in der französischen Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts [‘Graecia Mendax’. Η εικόνα των Ελλήνων στη γαλλική ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αι.], Wien: WUV Universitätsverlag, 2002 (= Dissertationen der Universität Wien, 77).

 

 


 

BOOKS (Editor)

 

thumbnail

 J. Chatzipanagioti-Sangmeister (ed.), Ταξίδι, γραφή, αναπαράσταση. Μελέτες για την ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα, Herakleion: University Press, 2015.

 

ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΑ ✦ J. Chatzipanagioti-Sangmeister / Ch. Karanassios / M. Kappler / Ch. Chotzakoglou (ed.), Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Athens: Academy of Athens, 2013.
   

 

ARTICLES

✦ «Τα χρόνια της Χερσώνας (1781-1788): συμβολή στη βιογραφία του Ευγενίου Βουλγάρεως», στο: Χαρίτων Καρανάσιος (επιμ.), Ευγένιος Βούλγαρης. Ο homo universalis του Νέου Ελληνισμού, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2018, σ. 143-179.

✦ «Λογοκρισία και επανάσταση: η φημολογούμενη έκδοση της Νέας Πολιτικής Διοικήσεως στη Λιψία», Ο Ερανιστής 29 (2016), σ. 173-198.

✦ «Das Wechseln der Worte: Netzwerke, Informationskanäle und Rezeption des Anderen in Reiseberichten des 18. Jahrhunderts über Zypern», in: Reinhard von Bendemann / Annette Gerstenberg / Nikolas Jaspert / Sebastian Kolditz (ed.), Konstruktionen mediterraner Insularitäten, Berlin: Fink/Schöningh, 2016, p. 161-173.

✦ «Χρυσά σιρίτια και μπαλωμένα παπούτσια: ο λόγος περί μόδας στα χρόνια του νεοελληνικού Διαφωτισμού», Τα Ιστορικά 32 (2015), p. 55-80.

✦ «Η ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: ιστορική και ειδολογική εποπτεία», στο: J. Chatzipanagioti-Sangmeister (ed.), Ταξίδι γραφή αναπαράσταση. Μελέτες για την ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα, Herakleion: University Press, 2015, p. 33-116.

✦ «1818 sau simultaneitatea asincronilor: gânduri despre poezia fanariotă», Neograeca Bucurestiensia 3 (2015), p. 60-78.

✦ «The Roads of Orality: Travellers and Networks on Eighteenth-century Cyprus», στο: Gilles Grivaud / George Tolias (επιμ.), Cyprus at the Crossroads. Geographical Perceptions and Representations from the Fifteenth Century, Athens: AdVenture, 2014, p. 151-163.

✦ «Old Tunes, New Tones: (Re-)Defining the ‘Phanariot Verses’ of the Greek Enlightenment», The Historical Review /La Revue Historique 10 (2013), p. 161-181.

✦ «‘‘Εις το θέατρον του κόσμου’’: Αποτυπώσεις του μπαρόκ στα φαναριώτικα στιχουργήματα», in: J. Chatzipanagioti-Sangmeister / Ch. Karanassios / M. Kappler / Ch. Chotzakoglou (ed.), Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Athens: Academy of Athens, 2013, p. 27-88.

✦ «Von goldenen Borten und geflickten Schuhen. Überlegungen zum Begriff der Mode in der neugriechischen Aufklärung», στο: M. Oikonomou / M. A. Stassinopoulou / I. Zelepos (επιμ.), Griechische Dimensionen südost-europäischer Kultur seit dem 18. Jahrhundert. Verortung, Bewegung, Grenzüberschreitung, Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2011, p. 217-229.

✦ «Ένα άγνωστο τράβηγμα του Έρωτος Αποτελέσματα», Κονδυλοφόρος 6 (2007 [= 2008]), p. [127]-134.

✦ «Η πρώτη ελληνική εφημερίδα, ο Ταχυδρόμος της Βιέννης (1784) των Βεντότη και Baumeister, και η δημιουργία μιας αστικής δημοσιότητας στους Νέους Χρόνους», Κονδυλοφόρος 8 (2009 [= 2010]), p. [131]-148.

✦ «Ιωάννης Καρατζάς ο Κύπριος και Αθανάσιος Ψαλίδας, ή τα αποτελέσματα του έρωτα στη νεοελληνική λογοτεχνία του Διαφωτισμού», Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31 (2005), p. 249-284.

✦ «Η ελληνόθεμη αρθρογραφία του Franz Karl Alter στο περιοδικό Allgemeiner Litterarischer Anzeiger (1796-1801)», Κονδυλοφόρος 4 (2005), p. 275-330.

✦ «Ο συντάκτης της γερμανικής μετάφρασης του Νέα Πολιτική Διοίκησις. Βιογραφικό σημείωμα για τον Martin Spann», Μικροφιλολογικά 18 (2005), p. 13-18.

✦ ««Das Dresdner Manuskript der Έκθεσις της Ταυρικής Χερσοννήσου von Eugenios Voulgaris», [Η Έκθεσις της Ταυρικής Χερσοννήσου του Ευγένιου Βούλγαρη: το χειρόγραφο της Δρέσδης], in: W. Hörandner et a. (ed.), Wiener Byzantinistik und Neogräzistik. Beiträge zum Symposion Vierzig Jahre Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien (Wien, 4.-7. Dezember 2002), Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2004, p. 83-98.»

✦ «Ο Ρήγας, η Λάνασσα, Ο Δικηγόρος και ο Χωρικός», Ελληνικά 53 (2003), p. 71-91.

✦ «Στιχουργήματα και συνταγές από τον 18ο αιώνα. Ο κώδικας 725 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης», Göttinger Beiträge zur byzantinischen und neugriechischen Philologie 2 (2002), p. 23-37.

✦ «Von Kassel nach Chios: Wege und Werke von Friedrich Wilhelm Murhard (1778-1853)» [Από την Κάσσελ στη Χίο: δρόμοι και έργα του Fr. W. Murhard], στο: H.-D. Blume / C. Lienau (επιμ.), Annäherung an Griechenland. FS für Anastasios Katsanakis, Münster: Choregia, 2002, p. 12-27.

✦ «Προσθήκες για τον Julius Konstantin von Hoesslin», Κονδυλοφόρος 1 (2002), p. 279-281.

✦ «Το Σχολείον των ντελικάτων εραστών και το Έρωτος Αποτελέσματα: Νέα στοιχεία για τα στιχουργήματά τους», Ο Ερανιστής 23 (2001), p. 143-165.

✦ «Der Entstehungsprozeß einer Figur mit Motivfunktion: Der ‘Deutsche’ in der neugriechischen Prosa (1884-1998)» [Η διαδικασία διαμόρφωσης μίας μορφής με λειτουργίες μοτίβου: ο «Γερμανός» στη νεοελληνική πρόζα], Göttinger Beiträge zur byzantinischen und neugriechischen Philologie 1 (2001), p. 7-26.

✦ «‘Τονέ στείλανε σ’ ένα γερμανικό πανεπιστήμιο και καλό κατευόδι’: ο Ψυχάρης στη Βόννη», Νέα Εστία 149 (2001), p. 20-27.

✦ «Μυθοπλασία και περιήγηση: οι Stephanopoli στη Μάνη του Sérieys», στο: Jannis Saitas (ed.), Πρακτικά του Συμποσίου «Μάνη. Μαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία. Περιηγητές και επιστημονικές αποστολές. (15ος-19ος αι.)», Athens: E.I.E./Κ.Ν.Ε., 1996, p. 659-678.

✦ «Για μία τυπολογία της ταξιδιωτικής φιλολογίας του 18ου αι.», in: Loukia Droulia et a. (ed.), Περιηγητικά θέματα, Athens: E.I.E./Κ.Ν.Ε., 1993, p. 451-503.

 ✦ «Από τα Τσουκαλαριά στα Kaminia. Η ζωή και ο θάνατος μιας τέχνης», Κωακά 4 (1993), p. 203-239.

 ✦ «Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής στην Καρδάμενα της Κω (1900-1948)», Κωακά 3 (1989), p. 195-226.

 


 

ARTICLES (Coauthor)  

✦ J. Chatzipanagioti-Sangmeister / Ch. Karanassios / M. Kappler / M. Ioannou, «Ευρετήριο πρώτων στίχων. Ποιήματα και άσματα σε έντυπες και χειρόγραφες πηγές της εποχής του νεοελληνικού Διαφωτισμού», in: J. Chatzipanagioti-Sangmeister / Ch. Karanassios / M. Kappler / Ch. Chotzakoglou (ed.), Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, Athen: Academy of Athens, 2013, p. 489-546.

✦ J. Chatzipanagioti-Sangmeister / M. Kappler, «Thoughts on the Turkish Verses in Phanariot Poetry Collections (1750-1821)», in: Evangelia Balta / Matthias Kappler (ed.), Cries and Whispers in Karamanlidika Books. Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies (Nicosia, 11.-13.09.2009), Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, p. 219-240

✦J. Chatzipanagioti / A. Azelis, «Verzeichnis von Ortsnamen und Unterkunftsangaben in Reiseberichten des 16. und 17. Jahrhunderts über das Osmanische Reich», in: Loukia Droulia et a. (ed.), Περιηγητικά θέματα, Athens: Ε.Ι.Ε./Κ.Ν.Ε., 1993, p. 157-320