ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΕΥΗ
IOANNOU SKEVI
...
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
416
22892251
22892260
-

Προσωπικό Προφίλ

 
 
 

Profile Information